Praktische punten besproken in periodiek overleg met ILT

Afgelopen week was er weer een periodiek sector breed overleg van de visserijorganisaties met ILT. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over het recente kapseizen van garnalenschepen stond prominent op de agenda, maar ook de update van de RI&E, de C188 keuringen, het varen met niet EU-opvarenden, jaarlijkse keuringen op afstand, update van stabiliteitsboeken na omschakeling van puls en de urenregeling voor garnalenvissers.

De OvV heeft aan de sectorraad aanbevelingen gedaan om aandacht te geven aan de stabiliteit bij asymmetrische beladingen. Een werkgroep vanuit de sectorraad gaat daarmee aan de slag. Ook heeft ILT de aanpak van jaarlijkse keuringen door COVID-19 meer 'op afstand' uitgevoerd.

Die werkwijze gaan ze nu met een 20-tal eigenaren evalueren. Na die evaluatie wordt besloten of ILT hiermee verder gaat. De navraag over het omschakelen na puls en het updaten van de stabiliteitsboeken komt binnenkort ook aan de orde.

C188 verdrag

ILT presenteerde een overzicht van de stand van zaken m.b.t. de C188 keuringen. Een 50-tal schepen hebben niets ondernomen of voldoen nog niet. Schippers worden opgeroepen om er voor te zorgen dat hun vaartuig zo snel mogelijk voor C188 is goedgekeurd. ILT neemt hierop geen actie meer, het is de eigen verantwoordelijkheid van schipper en eigenaar, waarop wij nu via deze nieuwsbrief wijzen.

RI&E update

Het lijkt nog maar pas geleden dat de sector RI&E haar intrede deed. Toch is er periodiek een update nodig. De verbeterde sector RI&E omvat nieuwe onderdelen, waaronder de aandacht voor COVID-19.

De nieuwe versie is goedgekeurd en moet vanaf nu gebruikt worden. Schippers worden opgeroepen te zorgen voor een tijdige update aan boord. De nieuwste versie van de RI&E is HIER te vinden.

Niet Europese opvarenden

Er is nog steeds heel wat onduidelijkheid over de regelgeving rond niet-Europese opvarenden. Er wordt over oplossingen gesproken, maar het is taaie materie. De werkgroep niet-EU opvarenden komt binnenkort weer bij elkaar.

In dit verband melden we dat er wel overleg is geweest, maar nog geen toestemming is voor het gebruik van de ‘Duitse oplossing’ via een D Visum. De ISW inspectie van Sociale Zaken kijkt naar deze constructie maar heeft daar nadrukkelijk nog geen groen licht voor gegeven.

Overige onderwerpen

Vanaf de vloot was VisNed gevraagd bij ILT na te vragen of het schip ‘Esperanza’ van Greenpeace zich op de AIS als “Fisheries Patrol’ mag kenbaar maken. Dat mag niet. Het schip is geklasseerd als “Jacht’ en moet dan ook die aanduiding in de AIS herkenning aangeven. Dat is nuttig te weten, maar we kunnen er niets tegen doen, zeker niet als de wisseling van classificatie buiten het NL zeegebied gebeurt. 

Over de urenregeling voor garnalenvissers volgt binnenkort nader overleg met het Ministerie van I&W. De 18 uurs regeling past niet meer, er wordt nu gekeken om de 10 uurs regeling op te rekken.