Planning werkzaamheden kabeltracé Hollandse Kust Zuid

Geen grootschalige visserijverboden rond het kabeltracé en een duidelijke planning vooraf van de werkzaamheden en mogelijke overlast voor visserij. Dat is afgesproken tijdens een overleg van VisNed(bestuurders) met Tennet en de Kustwacht over de aanleg van het kabeltracé voor het windpark Hollandse Kust Zuid en vervolgprojecten.

Tijdens de werkzaamheden voor de exportkabel horend bij windpark Borssele, werden vissers in dat gebied meerdere malen onaangenaam verrast door beperkingen en verboden die eenzijdig waren ingesteld door de Nederlands/Belgische Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit voor het Scheldegebied (GNA).

Het argument dat hiervoor werd gegeven was het garanderen van de veiligheid tijdens werkzaamheden aan de exportkabels in het druk bevaren Scheldegebied. Tennet, die verantwoordelijk is voor de exportkabels, wil deze situatie in het vervolg voorkomen en initieerde het overleg met de visserij en Kustwacht. De GNA speelt bij de aanleg van de (kabels van de) overige windparken dan ook geen rol meer en de waarborging van de veiligheid zal door de Kustwacht op zich genomen worden.

Tijdens het overleg is aangegeven dat gebiedssluitingen van de omvang zoals op de Westerschelde niet plaats zullen vinden, omdat het tracé dan ook niet in een dermate complex en druk gebied als de Westerschelde ligt, waar zich ook visserij bevind. Beperkingen zullen zich naar verwachting alleen plaatselijk voordoen op locaties waar werkzaamheden plaatsvinden.

Folder Tennet

Tennet heeft een folder ontwikkeld waar in het kort informatie omtrent de werkzaamheden is opgesomd evenals de schepen van Van Oord en Heerema die ingezet gaan worden. Het tracé voor de kabels komt op de Maasvlakte aan en kruist de Maasmonding en loopt noordelijk naar het aan te leggen windpark. De (bagger)werkzaamheden starten deze maand en afhankelijk van de omstandigheden is de planning dat deze zomer twee van de vier kabels aangelegd worden. De folder is hier te downloaden. 

Visserijbeperkingen kabel Borssele op Westerschelde per direct opgeheven

Deze week bereikte ons verder het bericht dat de werkzaamheden aan de exportkabels voor het windpark Borssele dusdanig gevorderd zijn dat de visserijbeperkende maatregelen op de Westerschelde, zoals ingesteld door de GNA, niet meer nodig zijn en per direct zijn opgeheven. Deze maatregelen golden aanvankelijk tot 1 april jl. en zijn later verlengd tot 1 augustus.

Die verlenging is dus niet langer meer aan de orde. Zie hier de betreffende BASS (Bekendmaking Scheepvaart Scheldegebied) en hier en hier de BASS waarin het verbod stond geregeld.