PAP-regelingen Noorse kreeft en schol per 7 november

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer en bevoorrading van de markt voor Noorse kreeft en schol wat leidt tot regelingen in het kader van het Productie en Afzetprogramma (PAP). Er worden geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige regeling. Met ingang van maandag 7 november jl. is voor beide soorten de nieuwe 4 wekelijkse periode gestart.

PAP-regeling Noorse kreeft

De aanvoerregeling Noorse kreeft ziet er met ingang van maandag 7 november 2022 als volgt uit:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 20.000 kg per periode van 4 kalenderweken.  Het nieuwe blok is week 45 t/m week 48, van maandag 7 november tot maandag 5 december 2022. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken.

Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 20.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat 1.000 kg zodat daarnaast maximaal 19.000 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.

PAP-regeling schol

Bij schol is besloten de aanvoerregeling voor de periode vanaf 7 november jl. voor de weken 45 t/m 48 op 100 % te laten staan en deze ziet er voor deze periode als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol aanvoeren.
  • Bovenstaande regeling geldt ook voor de visserij in het Skagerrak.

Voor meer informatie over alle aanvoerregelingen zie onderstaand overzicht van de PO-maatregelen.