PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol staat op een heel laag niveau.

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. Geconstateerd moet worden dat de aanvoer van schol nog niet echt aantrekt. De toename is te danken aan een aantal kotters dat omgeschakeld is van tong- naar scholvisserij.

De aanvoer blijft achter bij de behoefte in de markt, die nog niet negatief beïnvloed wordt door COVID-19 (Corona)-ontwikkelingen. De PAP-commissie ziet geen reden om de regeling aan te passen. Omdat beperkingen niet noodzakelijk zijn blijft deze op 100% staan.

De aanvoer en prijsvorming in Nederland in de afgelopen jaren ziet er als volgt uit:

Aanvoer in tonnen en prijsvorming schol in Nederland

week

2018

2019

2020

1

452

€ 2,33

299

€ 2,59

124

€ 2,39

2

1.021

€ 1,85

492

€ 2,27

733

€ 2,14

3

668

€ 1,94

392

€ 2,12

484

€ 2,06

4

867

€ 1,90

494

€ 2,22

550

€ 2,03

5

600

€ 2,09

491

€ 2,23

398

€ 1,96

6

706

€ 2,08

393

€ 2,29

369

€ 2,16

7

126

€ 2,30

106

€ 2,37

64

€ 2,18

8

501

€ 2,30

361

€ 2,28

99

€ 2,57

9

215

€ 2,44

336

€ 2,36

137

€ 2,80

10

389

€ 2,55

153

€ 2,57

202

€ 2,39

11

308

€ 2,51

105

€ 2,98

172

€ 2,13

12

279

€ 2,62

279

€ 3,01

281

€ 2,04

13

371

2,25

344

€ 3,02

434

€ 2,08

Nieuwe PAP-regeling schol

Met ingang van maandag 23 maart 2020 is de volgende periode van 4 weken ingegaan. Deze loopt van week 13 t/m 16 (23 maart – 19 april 2020). Besloten is de aanvoerregeling op 100 % te zetten en deze ziet er voor deze periode als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Bovenstaande regeling geldt ook voor de visserij in het Skagerrak.