PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol ligt mede door het vele stillliggen op een laag niveau.

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. Geconstateerd moet worden dat de vangst van schol nog steeds niet echt goed is. De toename is te danken aan een aantal kotters dat omgeschakeld is van tong- naar scholvisserij.

De markt wordt nog steeds negatief beïnvloed door COVID-19 (Corona)-perikelen maar de negatieve prijsvorming van enkele weken geleden heeft zich hersteld. Dit is mede te danken aan het relatief grote aantal stilliggers gedurende de afgelopen 3 weken.

Het is belangrijk dat de komende weken de aanvoer binnen de perken blijft omdat de markt deze kennelijk moeilijk aan kan. De PAP-commissie ziet geen reden om de regeling aan te passen. Omdat beperkingen niet noodzakelijk zijn blijft deze op 100% staan.

De aanvoer in tonnen en prijsvorming in Nederland in de afgelopen jaren ziet er als volgt uit:

Aanvoer en prijsvorming schol in Nederland

week

2018

2019

2020

9

215

€ 2,44

336

€ 2,36

137

€ 2,80

10

389

€ 2,55

153

€ 2,57

202

€ 2,39

11

308

€ 2,51

105

€ 2,98

172

€ 2,13

12

279

€ 2,62

279

€ 3,01

281

€ 2,04

13

371

€ 2,25

344

€ 3,02

434

€ 2,08

14

369

€ 2,46

446

€ 2,79

400

€ 2,23

15

456

€ 2,57

465

€ 2,67

540

€ 2,05

16

569

€ 2,57

446

€ 2,66

419

€ 2,04

17

613

€ 2,41

405

€ 2,67

587

€ 1,79

18

511

€ 2,53

674

€2,43

486

€ 1,75

19

574

€ 2,43

515

€ 2,47

469

€1,90

20

573

€ 2,52

696

€ 2,40

311

€2,28

21

548

€ 2,51

669

€ 2,23

336

€ 2,12

Nieuwe PAP-regeling schol

Met ingang van maandag 20 april 2020 is de volgende periode van 4 weken ingegaan. Deze loopt van week 21 t/m 24 (18 mei – 14 juni 2020). Besloten is de aanvoerregeling op 100 % te zetten en deze ziet er voor deze periode als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol aanvoeren.

De PAP-regeling schol kent 2 aanvullende bepalingen om de flexibiliteit te vergroten:

  • Een vaartuig dat een deel van het jaar gericht op schol vist (bijvoorbeeld een bokker die omschakelt naar scholvisserij) wordt gedurende maximaal 4 periodes van 4 weken (totaal 16 weken) ingedeeld in de naastliggende hogere categorie.
  • Voor twinriggers/fly shooters is het toegestaan om de aanvoerregeling van 3 periodes van 4 weken samen te voegen tot een kwartaal-contingent. De visser mag zelf bepalen wanneer hij deze periode invult.

Vaartuigen die gebruik willen maken van bovenstaande flexibiliteitsbepalingen dienen dit vooraf aan te geven bij de PO.

Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak.