PAP-regeling schol ongewijzigd

De PAP-commissie heeft besloten de PAP-regeling schol op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. De aanvoer van schol kent een marginale opleving bij blijft achter met de behoefte in de markt. De PAP-commissie ziet geen reden om de regeling aan te passen. Omdat deze toch niet gehaald wordt blijft deze op 100% staan.

De aanvoer x 1000 ton en prijsvorming van schol zag er de afgelopen periode, in vergelijk met voorgaande jaren als volgt uit:

Aanvoer en prijsvorming schol in Nederland*

week

2017

2018

2019

5

1.049

€ 1,47

600

€ 2,09

491

€ 2,23

6

476**

€ 1,57

706

€ 2,08

393

€ 2,29

7

901

€ 1,46

126**

€ 2,30

106**

€ 2,37

8

477

€ 1,54

501

€ 2,30

361

€ 2,28

9

425

€ 1,92

215

€ 2,44

336

€ 2,36

10

553

€ 1,77

389

€ 2,55

153

€ 2,57

11

493

€ 1,69

308

€ 2,51

105

€ 2,98

12

402

€ 1,79

279

€ 2,62

279

€ 3,01

13

668

€ 1,71

371

€ 2,25

344

€ 3,02

14

745

€ 1,75

369

€ 2,46

446

€ 2,79

15

741

€ 1,77

456

€ 2,57

463

€ 2,67

16

810

€ 1,67

569

€ 2,57

446

€ 2,66

17

860

€ 1,72

613

€ 2,41

405

€ 2,67

18

922

€ 1,82

511

€ 2,53

674

€ 2,43

19

993

€ 1,86

574

€ 2,43

515

€ 2,47

 

*zonder Breskens en Den Oever

** Urker biddagweek

Scholaanvoer gehalveerd

De aanvoer van schol tot nu toe in 2019 valt blijft ver achter bij de verwachtingen en ook de benodigde hoeveelheid. De scholaanvoer in 2019 tot en met week 19 ligt op 7.200 ton, dit is aanvoer op de Nederlandse visafslagen van NL- en vlagkotters.Vorig jaar was dat in dezelfde periode 9.600 ton en in 2017 zelfs 13.500 ton. Dit jaar dus bijna een halvering ten opzichte van 2 jaar geleden.Deels is dat te verklaren door de matige weersomstandigheden maar ook de vangbaarheid is minder dan in voorgaande jaren in dezelfde periode.

Nieuwe PAP-regeling schol

Met ingang van maandag 20 mei 2019 is de vierde periode van 4 weken ingegaan. Deze loopt van week 21 t/m 24 (20 mei – 16 juni 2019). Besloten is de aanvoerregeling ongewijzigd te laten zodat deze er voor de nieuwe periode van 4 weken als volgt uit ziet:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 340 ton mag in de 4-weekse periode week 21 t/m 24 maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 340 tot 680 ton mag in de 4-weekse periode week 21 t/m 24 maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 680 ton mag in de 4-weekse periode week 21 t/m 24 maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Bovenstaande regeling geldt ook voor de visserij in het Skagerrak.