PAP-regeling schol blijft gelijk

Door tegenvallende aanvoer van schol heeft de PAP-commissie besloten de regeling op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. De aanvoer van schol is de laatste weken ronduit teleurstellend te noemen. De PAP-commissie ziet geen reden om de regeling aan te passen. Omdat deze toch niet gehaald wordt blijft deze op 100% staan.

De aanvoer en prijsvorming van schol zag er de afgelopen periode, in vergelijk met voorgaande jaren als volgt uit:

Aanvoer en prijsvorming schol in Nederland*

week

2017

2018

2019

1

567

€ 1,95

452

€ 2,33

299

€ 2,59

2

957

€ 1,66

1.021

€ 1,85

492

€ 2,27

3

1.006

€ 1,47

668

€ 1,94

392

€ 2,12

4

1.011

€ 1,46

867

€ 1,90

494

€ 2,22

5

1.049

€ 1,47

600

€ 2,09

491

€ 2,23

6

476**

€ 1,57

706

€ 2,08

393

€ 2,29

7

901

€ 1,46

126**

€ 2,30

106**

€ 2,37

8

477

€ 1,54

501

€ 2,30

361

€ 2,28

9

425

€ 1,92

215

€ 2,44

336

€ 2,36

10

553

€ 1,77

389

€ 2,55

153

€ 2,57

11

493

€ 1,69

308

€ 2,51

105

€ 2,98

12

402

€ 1,79

279

€ 2,62

279

€ 3,01

13

668

€ 1,71

371

€ 2,25

344

€ 3,02

14

745

€ 1,75

369

€ 2,46

446

€ 2,79

15

741

€ 1,77

456

€ 2,57

463

€ 2,67

 

*zonder Breskens en Den Oever

** Urker biddagweek

De aanvoer van schol tot nu toe in 2019 valt blijft ver achter bij de verwachtingen en ook de benodigde hoeveelheid. Deels is dat te verklaren door de matige weersomstandigheden maar ook de vangbaarheid is minder dan in voorgaande jaren in dezelfde periode.

Nieuwe PAP-regeling schol

Met ingang van maandag 22 april 2019 is de vierde periode van 4 weken ingegaan. Deze loopt van week 17 t/m 20 (22 april – 19 mei 2019). Besloten is de aanvoerregeling ongewijzigd te laten zodat deze er voor de nieuwe periode van 4 weken als volgt uit ziet:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 340 ton mag in de 4-weekse periode week 13 t/m 16 maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 340 tot 680 ton mag in de 4-weekse periode week 13 t/m 16 maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 680 ton mag in de 4-weekse periode week 13 t/m 16 maximaal 130 ton schol aanvoeren.

De PAP-regeling schol kent 2 aanvullende bepalingen om de flexibiliteit te vergroten:

  • Een vaartuig dat een deel van het jaar gericht op schol vist (bijvoorbeeld een pulser die omschakelt naar scholvisserij) wordt gedurende maximaal 16 weken (4 perioden van 4 weken) ingedeeld in de naastliggende hogere categorie. Een contingenthouder tot 340 ton in de categorie 340 – 680 ton; een contingenthouder 340 – 680 ton in de categorie > 680 ton.
  • Het is toegestaan om de aanvoerregeling van drie 4-weekse perioden samen te voegen tot een kwartaal-contingent. De visser mag dan zelf bepalen wanneer hij deze periode invult. Als u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit door te geven aan de PO (inclusief de betreffende periode).

Vaartuigen die gebruik willen maken van bovenstaande flexibiliteitsbepalingen dienen dit vooraf aan te geven bij de PO.

Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak.