PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De aanvoer van schol blijft aanzienlijk achter, desondanks ligt de prijsvorming aanmerkelijk lager.

Het Coördinatiecomité platvis, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. Geconstateerd moet worden dat de vangst van schol heel laag blijft. Tegelijkertijd baart de prijsvorming zorgen.

Voorgaande jaren lag de aanvoer gemiddeld flink hoger en daarnaast een hogere gemiddelde prijs, vandaar de conclusie dat de scholvisserij tot nu toe dit jaar magere resultaten laat zien.

De aanvoer in tonnen en prijsvorming in Nederland in de eerste drie maanden van het jaar zien er sinds 2018 als volgt uit:

Aanvoer en prijsvorming schol in Nederland

week

2018

2019

2020

2021

1

452

€ 2,33

299

€ 2,59

124

€ 2,39

441

€ 1,88

2

1.021

€ 1,85

492

€ 2,27

733

€ 2,14

314

€ 1,65

3

668

€ 1,94

392

€ 2,12

484

€ 2,06

374

€ 1,59

4

867

€ 1,90

494

€ 2,22

550

€ 2,03

493

€ 1,54

5

600

€ 2,09

491

€ 2,23

398

€ 1,96

73

€ 1,52

6

706

€ 2,08

393

€ 2,29

369

€ 2,16

318

€ 2,10

7

126

€ 2,30

106

€ 2,37

64

€ 2,18

259

€ 1,94

8

501

€ 2,30

361

€ 2,28

99

€ 2,57

323

€ 1,69

9

215

€ 2,44

336

€ 2,36

137

€ 2.80

301

€ 1,60

10

389

€ 2,55

153

€ 2,57

202

€ 2,39

114

€ 1.81

11

308

€ 2,51

105

€ 2,98

172

€ 2,13

119

€ 2.29

12

279

€ 2,62

279

€ 3,01

281

€ 2,04

133

€ 2,35

13

371

€ 2,25

344

€ 3,02

434

€ 2.08

282

€ 2,12

14

369

€ 2,46

446

€ 2,79

400

€ 2,23

153

€ 1.95

15

456

€ 2,57

463

€ 2,67

540

€ 2,05

281

€ 2.27

Nieuwe PAP-regeling schol

Met ingang van maandag 26 april 2021 is de nieuwe vierweekse periode ingegaan. Deze loopt van week 17 t/m 20 (26 april – 23 mei 2021). De aanvoerregeling blijft op 100 % staan en deze ziet er voor deze periode als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Bovenstaande regeling geldt ook voor de visserij in het Skagerrak.