PAP-regeling schol 2021 start ongewijzigd

De PAP-commissie platvis onder de CVO heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. Geconstateerd moet worden dat de vangst van schol laag blijft. De PAP-commissie ziet daarom geen reden om de aanvoerregeling aan te passen. Omdat beperkingen niet noodzakelijk zijn blijft deze op 100% staan.

De aanvoercijfers en prijsvorming in Nederland in de afgelopen jaren ziet er als volgt uit:

Aanvoer schol op Nederlandse visafslagen 2016 - 2020

         

jaar

Totale aanvoer schol

Gemiddelde prijs:

Aanvoer schol 4

Gemiddelde prijs:

2016

48.634

€ 1,71

20.321

€ 1,50

2017

40.314

€ 1,89

17.387

€ 1,71

2018

29.673

€ 2,59

14.087

€ 2,36

2019

27.176

€ 2,52

13.953

€ 2,15

2020

19.651

€ 2,10

11.444

€ 1,78

Geconstateerd moet worden dat de aanvoer van schol vorig jaar opnieuw aanmerkelijk lager is geweest dan de voorgaande jaren. Daarbij als extra negatief aspect de eveneens aanmerkelijk lagere prijsvorming. Het is niet duidelijk of dit te herleiden is naar COVID-19-perikelen.

Nieuwe PAP-regeling schol

Met ingang van maandag 1 januari jl. is de eerste vierweekse periode van dit jaar ingegaan. Deze loopt van week 1 t/m 4 (4  – 31 januari 2021). Besloten is de aanvoerregeling op 100 % te laten staan en deze ziet er voor deze periode als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak.