PAP-regeling schol 2019

Producentenorganisaties (PO's) zijn in het kader van marktregulering jaarlijks verplicht een Productie en Afzetprogramma (PAP) op te stellen en door de overheid te laten goedkeuren. In Nederland doen de PO’s dit in gezamenlijkheid via de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO). VisNed publiceert relevante zaken in haar nieuwsbrief, zoals de PO-maatregelen, o.a. voor schol, Noorse kreeft, roggen en tarbot/griet. Het volledige overzicht vindt u achterin deze nieuwsbrief en op onze website.

Aanvoer 2018

De aanvoer van schol was vorig jaar bepaald niet overvloedig te noemen. Hieronder een aantal kengetallen betreffende aanvoer en prijsvorming:

Gemiddelde scholprijs:

   

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

Alle schol

 

€ 1,35

 

€ 1,55

 

€ 1,73

 

€ 1,89

 

€ 2,58

Schol 4

 

€ 1,08

 

€ 1,28

 

€ 1,58

 

€ 1,73

 

€ 2,36

 

Aanvoer schol op Nederlandse visafslagen:

2018:  Totaal: 29.200 ton, omzet €  76.800.000,00 - € 2,58

           Schol 4: 13.400 ton, omzet € 33.200.000,00 - € 2,36

2017:  Totaal: 39.700 ton, omzet € 75.000.000,00 - € 1,89

           Schol 4: 17.171 ton, omzet € 29.700.000.00 - € 1,73

2016:  Totaal 47.145 ton, omzet € 81.000.000,00 - € 1,71

           Schol 4: 20.605 ton, omzet € 32.500,00 - € 1,58

Conclusie: aanvoer 2018 t.o.v. 2017 meer dan 25 % lager, omzet hoger!

PAP-regeling

Ondanks het feit dat de aanvoer van schol tegenvalt, dienen de PO’s wel een PAP-regeling toe te passen. Het moge duidelijk zijn dat deze niet knellend hoeft te zijn. In verband met de korting op het scholquotum, zijn de hoeveelheden in de verschillende categorieën aangepast. De grens van 430 ton is dit jaar vastgesteld op 375 ton en 860 ton is vastgesteld op 750 ton. De nieuwe PAP-regeling ziet er als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 375 ton mag in de 4-weekse periode week 1 t/m 4 maximaal 100 ton schol aanvoeren,
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 375 tot 750 ton mag in de 4-weekse periode week 1 t/m 4 maximaal 115 ton schol aanvoeren,
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 750 ton mag in de 4-weekse periode week 1 t/m 4 maximaal 130 ton schol aanvoeren.