PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De visserij op schol trekt iets aan, de prijsvorming is goed te noemen.

Het Coördinatiecomité platvis, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol.

Geconstateerd moet worden dat de aanvoer van schol laag blijft. Een groot deel van de vloot vist ook niet gericht op schol. De prijsvorming van schol zit onverminderd op een goed niveau.

Ondanks de iets hogere aanvoer en herstel van prijs zijn de resultaten van de scholvisserij, mede gezien de stijging van de (olie)kosten, nog steeds zuinig te noemen.

Nieuwe PAP-regeling schol

Met ingang van maandag 6 december 2021 is de nieuwe vierweekse periode ingegaan. Deze loopt van week 49 t/m 52 (maandag 6 december 2021 tot en met vrijdag 31 december 2021). De aanvoerregeling blijft op 100 % staan en deze ziet er voor deze periode als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Bovenstaande regeling geldt ook voor de visserij in het Skagerrak.