PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De visserij op schol trekt iets aan, de prijsvorming toont enig herstel.

Het Coördinatiecomité platvis, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. Geconstateerd kan worden dat de aanvoer van schol eindelijk een herstel laat zien. Het ruime aanbod van schol van buiten de EU zorgt ervoor dat de prijsvorming van de Noordzeeschol onder druk staat.

Voorgaande jaren lag de aanvoer hoger en daarnaast was er sprake van een hogere gemiddelde prijs, vandaar de conclusie dat de scholvisserij tot nu toe magere resultaten laat zien met de laatste weken een kleine verbetering..

Nieuwe PAP-regeling schol

Met ingang van maandag 13 september 2021 is de nieuwe vierweekse periode ingegaan. Deze loopt van week 37 t/m 40 (13 september tot 11 oktober 2021). De aanvoerregeling blijft op 100 % staan en deze ziet er voor deze periode als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Bovenstaande regeling geldt ook voor de visserij in het Skagerrak.