Overzicht gebruik zeedagen 2018

Onderstaand treft u het overzicht aan van de benutting in 2018 tot nu toe van de zeedagen in het BT-mandje boomkor. Zoals bekend wordt de benutting geregistreerd in KW-dagen en loopt de periode van de zeedagenperiode van 1 februari 2018 tot en met 31 januari 2019.

Voor de TR-vloot en de staandwantvaartuigen gelden geen zeedagenregeling meer. Voor de boomkorvloot op de Noordzee is nog wel een zeedagenregeling van kracht die, gezien ook de totale benutting in 2017 van amper 60 %, niet knellend is.

Totdat het Noordzeeplan voor de gemengde visserijen in werking is getreden gelden voor de boomkor in 2018 nog steeds zeedagen.

Het overzicht is in miljoenen Kw-dagen. Aan Nederland zijn negenendertig-en-een-half miljoen kW-dagen toegekend en daarvan tot en met mei bijna 9 miljoen kW-dagen gebruikt.

Mandje

Toegestane Visserij-inspanning feb 2018 t/m jan 2019

Totale uitputting feb t/m mei 2018

Uitputtingspercentage van inspanning t/m mei

BT1

 

1.464.298

 

BT2

 

7.477.834

 

Totaal BT1/2

39.475.162

8.942.132

22.70 %