Overzicht benutting quota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 13 juli 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 26 verwerkt zal zijn.

Ter vergelijk onderstaand het overzicht per 14 juli 2017. In vergelijking met de periode uit 2017 ligt de aanvoer van de belangrijkste soorten tong, schol, tarbot en Noorse kreeft (duidelijk) lager.

 

2017

2018

 

( 14-07-2017)

( 13-07-2018)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

11.447

4.999

44 %

11.060

4.173

38 %

Schol

48.150

16.940

35 %

39.566

12.765

32%

Kabeljauw

2.838

225

9 %

2.842

216

8 %

Wijting

822

314

42 %

681

315

46 %

Tarbot/Griet

2.745

1.546

56 %

3.945

1.147

29 %

Tongschar

704

138

20 %

794

169

21 %

Langoustines

619

715

116 %

625

118

19 %

Rog

198

117

59 %

247

112

45 %

Schol Skagerrak

2.641

568

22 %

2.279

239

10 %

Wijting Kanaal

426

462

108 %

388

348

90 %