OPROEP: Input visserij voor MARE beleidsdag

Op maandag 24 juni wordt de MARE beleidsdag in Amsterdam georganiseerd. Vissers zijn ook van harte welkom, maar omdat het een maandag is zal dit voor de meesten lastig zijn. Organisator Marloes Kraan van Wageningen Marine Research wil vissers echter graag de kans geven om mee te praten, vandaar deze oproep om input te leveren voor die dag, wat meegenomen zal worden door aanwezige belangenbehartigers en de organisatie.

Het meeste beleidsondersteunende onderzoek ten behoeve van visserijbeleid richt zich op visbestanden en ecologie, maar er is (gelukkig) steeds meer aandacht voor de menselijke factor. Voor een duurzame visserij zijn immers ook sociale aspecten van belang, zoals een gezonde bedrijfsvoering en maatschappelijke waardering. De samenleving is gebaat bij hardwerkende vissers, de voedselvoorziening die het oplevert en de culturele en economische verbinding met de zee. Dit staat op de MARE beleidsdag centraal, een dag waarop (sociale) wetenschappers, beleidsmakers en belanghebbenden van de visserij samenkomen, om te praten over het sociaaleconomische en het culturele belang van de visserij en over het onderzoek hiernaar.

Inbreng van vissers en andere belanghebbenden: graag reactie

Marloes Kraan (WMR) is op zoek naar antwoorden op de volgende vragen en vanuit VisNed ondersteunen wij de oproep om hierop te reageren. Dit kan telefonisch, via mail, maar ook via sociale media. Het zijn  een boel vragen maar u kunt er één of meerdere vragen uit kiezen om op te reageren:
• Wat betekent visserij voor jou?
• Waarom is visserij belangrijk?
• Wat levert visserij ons (als maatschappij) op, wat levert het jou (als visser, familielid, dorpsgenoot) op en waarom?
• Wanneer voel je je als visser gewaardeerd, wanneer niet?

Reageren kan door een mail te sturen naar: marloes.kraan@wur.nl of op twitter gericht aan @marloeskraan #sociaalbelangvisserij. Per WhatsApp mag ook, naar 06 106 425 42.

U wordt verzocht om te reageren voor 21 juni.

Ook andere betrokkenen zoals familie van vissers, dorpsgenoten, mensen in de visverwerking en vishandel en bestuurders van visserijgemeenten zijn van harte uitgenodigd om te reageren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze dag of wilt u hierbij aanwezig zijn? Hier kunt u meer informatie vinden in het Engels. Ook kunt u contact opnemen met Marloes Kraan of met Sarah Verroen via sverroen@visned.nl of 06 300 818 37.