LET OP! Vraag uiterlijk 9 november vaststelling stilligregeling aan

De einddatum voor het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling voor de Stilligregeling COVID-19 komt snel dichterbij. Op dit moment heeft RVO al veel vaststellingsaanvragen ontvangen, maar er zijn ook nog veel aanvragers aan wie wel subsidie is verleend, maar die nog geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie hebben ingediend. 

VisNed roept haar leden daarom dringend op, om voor 9 november 2020 een aanvraag tot vaststelling in te dienen. Zonder vaststelling geen uitbetaling van de stilligregeling! De aanvraag tot vaststelling moet ingediend worden bij RVO, let er wel op dat er bij het indienen (maximaal) vijf afzonderlijke stilligweken van 7 aaneengesloten dagen worden opgegeven. RVO is druk doende met het beoordelen van de subsidieaanvragen en streeft er naar om alle aanvragen binnen de wettelijke termijn van 13 weken af te handelen. Aanvragen die compleet zijn en waar geen bijzonderheden mee zijn kunnen sneller worden afgehandeld.