Gedoogsituatie Westerschelde Borssele kabels

Ondanks toezeggingen en opgeheven belemmeringen, blijkt er op de Westerschelde toch een visserijverbod bij kabels van kracht te zijn. Na overleg met de betrokkenen wordt visserij bij de TenneT kabels nu gedoogd.

Toen de werkzaamheden aan de exportkabels van het Borssele windpark ver gevorderd waren, maakte de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) via een zogeheten BASS bericht bekend dat de ingestelde visserijverboden en beperkingen op de Westerschelde rond deze exportkabels niet meer nodig waren en opgeheven werden (zie VisNed nieuwsbrief van 12 juni jl.).

Vissers op de Westerschelde werden hierna toch geconfronteerd met handhavers die van mening waren dat men niet in de buurt van de kabels mocht vissen. Vanuit het Scheepvaartreglement Westerschelde bleek inderdaad dat er sprake was van een visserijverbod, dat geldt binnen 200 meter van een kabel.

Een oplettende visser nam dan ook meteen contact op met VisNed, waarop contact is opgenomen met het bevoegd gezag (GNA) en kabelbeheerder TenneT.

Gedoogsituatie

De GNA heeft nu, met akkoord van TenneT, ingestemd met het gedogen van visserijactiviteit boven de betreffende TenneT kabels, omdat deze dusdanig diep ingegraven zijn dat er geen risico’s zijn.

Het gedoogbeleid op de Westerschelde geldt dus specifiek voor de exportkabels van het windpark Borssele en de handhavers zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Een gedoogsituatie is niet de meest elegante oplossing en op de achtergrond zal nu gestreefd worden het SRW aan te passen en deze vrijstelling ook daadwerkelijk vast te leggen in de regelgeving. Buiten het SRW gebied zijn geen wettelijke visserijverboden rond de exportkabels.