Europese COVID-19 steunmaatregelen voor de visserij

Er is gisteren een verbeterd pakket aan steunmaatregelen vanuit de Europese Commissie voorgesteld, na indringende oproep vanuit de sector en de lidstaten. Pim Visser, directeur VisNed en tevens voorzitter EAPO heeft samen met Javier Garat en Gerard van Balsfoort intensief overleg gevoerd, onder meer met Eurocommissaris Sinkevicius en leden van het Europees Parlement. In nauwe samenspraak met het Ministerie van LNV heeft dat tot resultaat geleid.

De Europese Commissie (EC) heeft oorspronkelijk op 19 maart 2020 een eerste voorstel gedaan voor een breed pakket steunmaatregelen. Voor de visserij was dit pakket aanvankelijk lastig inzetbaar en mager, gezien de hoge nood. Dit signaal is vanuit VisNed via EAPO en Europêche doorgegeven aan de Europese Commissie, de Minister van LNV, andere Lidstaten en aan het Europese Parlement.

Dat heeft resultaat gehad, want sinds 2 april ligt er een veel beter voorstel, waar we als Nederlandse kottervloot wel meteen mee aan de slag kunnen. Dit voorstel voorziet onder andere in de mogelijkheid voor het optuigen van een stilligregeling. De communicatie vanuit de Europese Commissie hierover is HIER te vinden op hun website.

De procedure

De voorstellen van de Commissie komen voor een belangrijk deel overeen met de wensen van het Europees Parlement en de Lidstaten. Toch moet er een ‘gewone’ wetgevingsprocedure voor doorlopen worden, maar deze wordt versneld. Het Europees Parlement zal hierover op 16 april 2020 stemmen.

Ondertussen werken LNV en RVO aan de uitwerking van de regeling, zodat er vanaf begin mei aanvragen gedaan kunnen worden. Die hebben dan terugwerkende kracht. Vanuit VisNed gaan we dat via de PO’s coördineren, we vragen u om de berichtgeving vanuit VisNed en via de PO af te wachten.

Bij het nemen van de beslissing vandaag (3 april) over een stilligregeling voor de visserijen op platvis, Noorse kreeft en garnalen is door de PO's al uit gegaan van het beschikbaar krijgen van een verggoeding.

Stilligregeling

Voor onze vloot is de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen tijdens een stilligweek van groot belang, in verband met de weggevallen vraag vanuit horeca en directe versmarkt.

Met een stilligregeling kunnen schepen en bemanningen een periode van verplicht verblijf in de haven door vraaguitval overbruggen. Door de schepen die wel varen kan efficiënt gewerkt worden. De PO’s kunnen een op maat gemaakt voorstel uitwerken, wat dan samen met LNV in uitvoerbare regelgeving kan worden gegoten.

Hoogte vergoeding

De toekenningsperiode is vanaf 1 februari 2020 van dit jaar, dus komen de stilligweken vanaf deze datum met terugwerkende kracht voor vergoeding in aanmerking. LNV zet hier het budget voor in wat gereserveerd was voor No Deal Brexit, In die regeling is een vergoeding opgenomen voor schip en bemanning  op een grote kotter van € 10.000 per week en op een Eurokotter van € 5.000 per week, wat een indicatie is voor de Covid-19 regeling.  

Voor de garnalensector waren in de Brexit geen vergoedingen opgenomen, daarvoor moet in de Covid-19 regeling in de komende weken in overleg tussen LNV en de PO's invulling gegeven worden.

Erkentelijk voor medewerking

VisNed is minister Schouten en haar politieke staf, de ambtenaren van LNV en RVO, Europêche, EAPO en de leden van het PECH comité van het EP erkentelijk voor de manier waarop in gezamenlijkheid dit goede resultaat in deze bizarre tijden is gerealiseerd.

Net als in Brexit staan ook in deze COVID-19 uitbraak de vertegenwoordigers van de Europese visserijorganisaties schouder aan schouder (met 1,5m afstand natuurlijk), want we hebben slechts één gezamenlijk doel: de sector door deze moeilijke periode heen loodsen en zorgen dat er een vitale visserijsector overeind blijft, die zorgt voor de aanvoer van gezond en veilig, duurzaam gevangen voedsel.