NVWA gaat strenger toezien op versturen berichten

De NVWA heeft bekend gemaakt dat de handhaving verscherpt wordt op het versturen van de dagelijkse E-logboek berichtgeving vanaf de kotter. Dit houdt verband met de overdracht van de vangstregistratie van NVWA naar RVO. Vissers worden opgeroepen alert te zijn en tijdig te versturen.

Vissers zijn verplicht elke dag voor 24.00 uur een FAR-bericht te versturen naar de NVWA. Als dat niet gedaan wordt ontvangt de schipper tot nu toe een waarschuwing. Echter, nu kan dat ook gevolgd worden door een proces-verbaal.

Het is al bekend dat de schipper de NVWA er direct van op de hoogte dient te stellen als het, om wat voor reden ook, niet lukt om het FAR-bericht te versturen. Hoe dat dan moet als internet er op dat moment uit ligt is niet geheel duidelijk  maar het moet in ieder geval zo spoedig mogelijk als zich zo’n probleem aandient.

Het te laat insturen van een FAR-bericht is geen ernstige inbreuk, dus zullen hiervoor geen punten gegeven kunnen worden door RVO, maar er kan wel een proces-verbaal aangezegd en opgemaakt worden voor het OM.

Overigens wijzen wij erop dat een schipper niet tot 23.45 uur hoeft te wachten voor het versturen van het FAR-bericht, dat mag bijvoorbeeld ook al wel om 20.00 uur of 22.00 uur, met de stand van zaken van dat moment.