Nieuwe periode PAP-regeling schol

De PAP-commissie ziet geen reden de regeling aan te passen door onvoldoende aanvoer van schol. Daarom blijft de 100%-regeling gehandhaafd.

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. De aanvoer van schol is, in vergelijk met vorig jaar, nog steeds onvoldoende om de markt voldoende te voorzien. Er zijn geen beperkingen vandaar ziet de PAP-commissie geen reden om de regeling aan te passen. Omdat deze toch niet gehaald wordt blijft deze op 100% staan.

De aanvoer en prijsvorming van schol zag er de afgelopen periode als volgt uit:

Aanvoer en prijsvorming schol in Nederland*

week

2017

2018

18

922 ton

€ 1,82

511 ton

€ 2,53

19

993 ton

€ 1,86

574 ton

€ 2,43

20

947 ton

€ 1,72

573 ton

€ 2,52

21

733 ton

€ 1,74

548 ton

€ 2,51

22

1.129 ton

€ 1,68

732 ton

€ 2,42

23

838 ton

€ 1,71

705 ton

€ 2,46

24

1.231 ton

€ 1,74

567 ton

€ 2,58

25

1.188 ton

€ 1,69

746 ton

€ 2,58

26

848 ton

€ 1,84

811 ton

€ 2,65

27

1.129 ton

€ 1,92

879 ton

€ 2,64

* zonder Breskens en Den Oever.

Aanstaande maandag 16 juli 2018 begint in het kader van de PAP-regeling-schol de nieuwe periode van 4 weken. Deze loopt van week 29 t/m 32 (16 juli – 11 augustus 2018).

Deze aanvoerregeling ziet er voor de nieuwe periode van 4 weken als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 430 ton mag in de 4-weekse periode week 29 t/m 32 maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 430 tot 860 ton mag in de 4-weekse periode week 29 t/m 32 maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 860 ton mag in de 4-weekse periode week 29 t/m 32 maximaal 130 ton schol aanvoeren.

De PAP-regeling schol kent 2 aanvullende bepalingen om de flexibiliteit te vergroten:

Een vaartuig dat een deel van het jaar gericht op schol vist (bijvoorbeeld een pulser die omschakelt naar scholvisserij) wordt gedurende maximaal 16 weken (4 perioden van 4 weken) ingedeeld in de naastliggende hogere categorie. Een contingenthouder tot 430 ton in de categorie 430 – 860 ton; een contingenthouder 430 – 860 ton in de categorie > 860 ton.

Het is toegestaan om de aanvoerregeling van drie 4-weekse perioden samen te voegen tot een kwartaal-contingent. De visser mag dan zelf bepalen wanneer hij deze periode invult. In deze periode mag per week niet meer aangevoerd worden dan 40 ton. Als u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit door te geven aan de PO (inclusief de betreffende periode).

Vaartuigen die gebruik willen maken van bovenstaande flexibiliteitsbepalingen dienen dit vooraf aan te geven bij de PO.

Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak.