Stapsgewijs naar een nieuwe Controleverordening in 2022

Al eerder berichtte VisNed over de behandeling van de voorstellen voor de nieuwe Controle Verordening. Afgelopen week stemde de Visserijcommissie van het Europees Parlement (EP) er over. Belangrijke punten waren continumeting van motorvermogen en de inzet van camera's (CCTV) als controlemiddel. Ook was er een voorstel om de weegprocedure aan te passen aan de praktijk. De stemmingen in de Visserijcommissie sloten deels aan bij de suggesties uit de sector, bijvoorbeeld waar het ging over het wegen van de vangsten.

Er waren meer dan 1200 amendementen (wijzigingsvoorstellen) op het voorstel van de Europese Commissie. Die zijn door onze Europese koepelorganisaties  EAPO en Europêche allemaal bestudeerd en van advies voorzien. Ook besprak VisNed de voorstellen met onze Nederlandse Europarlementariërs. Van die 1200 amendementen werden er ongeveer 600 gebundeld in 23 blokken.

Eén van die blokken ging over de mogelijkheid om wegen aan boord en in de afslag mogelijk te maken. Maar er waren ook blokken over Cameratoezicht. Na afwikkeling van die blokken werd een week later gestemd over 600 (!) individuele voorstellen tot wijziging.

Daar waren twee punten over gebleven te weten wederom CCTV toezicht en het continu meten van motorvermogen. Die beide mogelijkheden zijn in de controleverordening opgenomen, maar niet voor de hele vloot en gekoppeld aan voorwaarden. 

De bedoeling van de stemmingen in de Visserijcommissie (PECH) zijn om de onderhandelaar een mandaat te geven om met de Raad van ministers verder te onderhandelen, maar dat mandaat kreeg ze niet. Als gevolg daarvan moet er nu nog een stemming plaatsvinden in het plenaire EP.

Deze procedure is hetzelfde als destijds bij puls in de Technische Maatregelen, en dat liep slecht af voor puls. De discussie over CCTV aan boord en andere controle hangijzers is dus nog (lang) niet gelopen. 

Het nadeel van een plenaire stemming is dat politici die weinig met de inhoud hebben, de kans krijgen om een groen politiek statement te maken. Daarmee is het onderwerp Controle in de Visserij politiek geworden. We verwachten daarom dat er de komende maanden nog heel wat overleg met EP leden moet volgen.

Na de stemming in het EP wordt de volgende stap in het wetgevingsproces gezet. Dan beginnen de onderhandelingen tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie (de zgn. Trilogen) over de regeling en die onderhandelingen zullen naar verwachting tot (ver) in 2022 gaan doorlopen.