Niet Europese opvarenden? Meld u bij uw PO!

Er is veel onrust op de vloot naar aanleiding van het onderzoek dat de arbeidsinspectie is gestart naar niet-Europese opvarenden. Meerdere keren is door VisNed gewezen op de risico’s, tegelijkertijd zijn we gestart om binnen de geldende wet- en regelgeving de mogelijkheden op dit gebied te onderzoeken.

Er wordt in toenemende mate gewerkt met buitenlandse bemanningsleden, maar ook zij moeten voldoen aan wet- en regelgeving en de juiste papieren en bevoegdheden hebben. Over het algemeen geldt dat het qua wet- en regelgeving eenvoudiger is om een Europeaan aan boord te nemen in vergelijking met iemand van buiten de Europese Unie. Er zijn dan ook bureaus die Europeanen beschikbaar stellen aan de vloot. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw PO.

Zoals eerder gemeld in de nieuwsbrief kan de arbeidsinspectie het onderzoek ook uitbreiden naar visserijbedrijven. Mochten er zaken niet in orde blijken te zijn geweest dan loopt u het risico op een forse boete van €8.000,- per niet-Europese opvarende. Om onze leden hierin te kunnen ondersteunen is in opdracht van VisNed een verklaring opgesteld die de schipper moet versturen naar het uitzendbureau waar hij de niet-European van heeft ingeleend. Deze verklaring is op te vragen bij uw PO. Hierbij een dringende oproep om u bij uw PO te melden als u niet-Europese opvarenden aan boord heeft of heeft gehad. Het is in uw eigen belang!