Niet-Europese opvarenden blijft problematisch

Op 11 februari heeft er een overleg plaatsgevonden over de problematiek rondom het aan boord hebben van niet-Europese opvarenden. Vanuit VisNed willen wij nogmaals benadrukken dat de situatie problematisch is en blijft.

De opvarenden zelf zijn uiteraard het probleem niet, sterker nog, er wordt al jaren goed en veilig gewerkt met internationale bemanningen. Echter, het C-188 verdrag dat in November 2020 in werking is getreden heeft ook invloed op o.a. de arbeids- en rusttijden in het geval van een arbeidscontract.

Rusttijden

Op basis van het Arbeidstijdenbesluit vervoer geldt voor werknemers in de zeevisserij een bijzonder rusttijdenregime. Dit houdt in dat elke 24 uur ten minste 10 uur gerust moet worden en elke 7 dagen ten minste 77 uur.

De dagelijkse rust mag in maximaal twee periodes worden opgesplitst. Hierbij moet een van die periodes ten minste 6 aaneengesloten uren bedragen. Een werknemer aan boord betekent dat iedereen aan boord zich moet houden aan de arbeid- en rusttijden voor werknemers.

Werknemer aan boord?  

Niet Europese opvarenden, zo ook Filipijnse bemanningsleden, zijn vaak werknemer omdat zij via een uitzendbureau of tussenpersoon met een arbeidscontract werken. Echter, ook wanneer zij onderdeel zijn van de maatschap en dus geen arbeidscontract als zodanig hebben, is het niet zeker dat dit juridisch ook zo wordt gezien.

Er wordt namelijk niet alleen gekeken naar het papierwerk, maar ook naar de uitvoering in de werkzaamheden en of er dan sprake is van gelijkwaardigheid of een gezagsverhouding. Heeft het bemanningslid beslissingsbevoegdheid?

Er zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat een niet EU-opvarende, ook in maatschapsconstructie, alsnog als werknemer kan worden aangemerkt, hoewel dit formeel (op papier) gezien binnen de maatschap niet tot de mogelijkheden behoort. En met één iemand die aangemerkt is als werknemer aan boord moet de gehele bemanning zich houden aan het arbeids- en rusttijden besluit.

VisNed wil daarom benadrukken dat het simpelweg, hoe lastig ook, het minst risicovol is wanneer gewerkt wordt met Europese opvarenden. Alleen dan is er zekerheid of voldaan wordt aan wet- en regelgeving. De werkgroep komt in maart weer bijeen, wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.