Ontheffing gebruik 'brievenbus' met twee maanden verlengd

De garnalenvissers in de Waddenzee mogen de “brievenbus”-voorziening dit jaar twee maanden langer gebruiken. Minister Schouten heeft positief gereageerd op VisNed ’s verzoek daartoe. Dat verzoek was gedaan omdat de hete zomer oorzaak is van extreme groei van zeewier in de Waddenzee. Om de verduurzaming niet in gevaar te brengen is de toepassing van deze ontsnappingsmogelijkheid voor jonge vis dit jaar mogelijk tot 1 november.

Minister Schouten rechtstreeks benaderd
Op aangeven van PO-Wieringen zocht VisNed contact met de NVB, PO Rousant en Visserij en Natuur en daarna met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) . Ook werden de NGO’s, die partner zijn in Viswad en Vibeg benaderd. Bij LNV bleek het verlengen van de ontheffingsperiode niet zo simpel te regelen zijn als vooraf gedacht. Ondertussen kwamen in de pers berichten over ‘noodmaatregelen’ voor de landbouw in verband met de droogte en het warme weer.

Op 20 augustus schreef VisNed een brief rechtstreeks aan Minister Schouten om nogmaals te pleiten om de ontheffing brievenbus met twee maanden te verlengen. Aan de NGO’s werd gevraagd om tegelijkertijd aan het Ministerie aan te geven dat zijn er geen bezwaar tegen hadden.

Medewerking NGO's en LNV zeer gewaardeerd!

De tijd begon te dringen, maar binnen LNV werd alles op alles gezet om ook het formele proces goed af te handelen. Door al die inspanningen kon precies voor de afloop van de periode de ontheffing met twee maanden worden verlengd. Dat gebeurde in een hele korte periode en kon alleen omdat er medewerking was van alle betrokkenen. Voor al die medewerking is VisNed alle betrokken LNV-ers en NGO's zeer erkentelijk.

Nu volle vaart verder
Hoewel de situatie voor 2018 nu is opgelost, gaat VisNed voluit verder richting toekomst. Er is meer onderzoek nodig met betere onderbouwing zodat het gebruik niet beperkt blijft tot een uitzonderingsperiode, maar jaarrond mag worden toegepast. Ook moet het toepassingsgebied niet beperkt blijven tot de Waddenzee, maar ook de Noordzeekustzone, Voordelta en Vlakte v.d. Raan omvatten. VisNed is daarover inmiddels met WMR in gesprek. Wordt vervolgd!