MSC-inspanningsbeperking garnalenvisserij

Sinds deze week geldt voor de garnalenvloot een inspanningsbeperkende maatregel. Deze moest genomen worden in het kader van het MSC-managementplan garnalen.

In het MSC-beheerplan staat een beheersmaatregelen gebaseerd op gemiddelde vangsten per dag. Indien deze beneden een bepaalde waarde komen wordt verondersteld dat er te weinig garnalen zitten en moet de visserijinspanning gereduceerd worden.

Op basis van de aanvoercijfers van de Deense, Duitse en Nederlandse garnalenvisser gedurende de laatste 2 weken van maart moest besloten worden om de visserijinspanning terug te brengen tot 72 uur per week.

De inspanningsbeperkende maatregel geldt vanaf maandag 11 april 2022 00.00 voor de duur van 2 weken.  Garnalenvissersvaartuigen mogen maximaal 72 uur per kalenderweek op zee zijn, berekend vanaf vertrek tot aankomst in de haven.

In Nederlandse wateren mag het maximum aantal uren per week worden benut tussen maandag 00:00 en vrijdag 12:00 uur.

In buitenlandse wateren geldt de zgn. Sylt-regeling; de inspanning van maximaal 72 uur per week mag worden gestapeld in de beheerperiode. Een garnalenvisser mag in buitenlandse wateren 144 uren op zee zijn tussen maandag 11 april 2022 00:00 en maandag 25 april 2022 00:00 uur.

Belang MSC-certificaat voor de garnalenvisserij

In het kader van het productie- en afzetprogramma voor garnalen zijn alle PO-leden verplicht zich aan de inspanningsbeperkende maatregel te houden, aangezien dit een maatregel is die door de overheid is opgelegd.

Daarnaast is het navolgen van deze inspanningsbeperking essentieel voor het behalen en behouden van het MSC-certificaat. Gebeurt dit niet, dan zal het behouden van het MSC-certificaat in groot gevaar verkeren, aangezien de inspanningsbeperking het duurzame korte-termijn-beheer van het garnalenbestand waarborgt.

Tijdens het volgende beoordelingsmoment (audit) van het certificaat zal er extra aandacht zijn voor de naleving van de inspanningsbeperkende maatregel. Naleving is daarom van enorm belang.

In de sanctie-annex behorende bij het Managementplan voor de garnalenvisserij staat vermeld dat, indien u zich niet aan deze inspanningsbeperking houdt (zoals vermeld in artikel C5.1 van het managementplan), een visser de eerste keer een boete krijgt van € 100,- of 2 uur stilligverplichting per uur dat de visser te lang op zee is geweest.

Bij een tweede overtreding van de inspanningsbeperking verbeurt de visser € 200,- of 4 uur stilligverplichting per uur dat hij te lang op zee is geweest. Een derde overtreding zal uitsluiting van het managementplan en daarmee van het MSC-garnalen certificeringstraject tot gevolg hebben.