MSC-bepalingen garnalenvisserij

Bij de VisNed-Po’s zijn vragen binnen gekomen over de aanpassing van de maaswijdte in de garnalenvisserij. In het kader van het MSC-beheer garnalenvisserij zijn een aantal zaken van belang zoals maaswijdte, ziftsel en vistuig.

In het MSC-managementplan is vastgelegd dat de te gebruiken maaswijdte in de garnalenvisserij dient te worden verhoogd. Op dit moment is de maaswijdte 22 mm. Deze is met ingang van 1 mei as. verhoogd naar 24 mm. Voor het bepalen van de maaswijdte wordt de Deense interpretatie van de regelgeving toegepast, wat in de praktijk betekent dat er sprake is van een overtreding wanneer bij meting, waarbij de OMEGA-meter gebruikt wordt, de maaswijdte kleiner dan 22,1 mm wordt vastgesteld.

Ziftselpercentage

Een ander punt waarop toezicht plaats vindt is het ziftselpercentage. In het managementplan staat hierover de volgende bepaling: “het  ziftselpercentage  voor  een  vaartuig  mag,  gemiddeld  genomen  over  2  aansluitende kalenderweken  (beginnend  met  week 1 + 2),  niet  hoger  zijn  dan  15%  van  de  totale aanlanding. Ziftsel is gedefinieerd als ondermaatse grijze garnalen; de totale aanlanding is ziftsel plus alle marktwaardige grijze garnalen.”

Ook zeefstations aan land dienen aan voorwaarden te voldoen, bijvoorbeeld met een minimale opening spijlen 6,8 mm. Daarop wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke controleur. Hiervoor loopt op de visafslag Lauwersoog een pilot waarbij gebruik gemaakt wordt van camera’s.

Vistuig

Aan het gebruik van het vistuig zijn ook een aantal voorwaarden verbonden, zoals lengte boomkor (18 meter exclusief de schoenen), gewicht voor 2 tuigen max. 4.000 kg, verplichting gebruik zeeflap.