Nieuwe maat en weekhoeveelheid tarbot en griet

Op verzoek van VisNed heeft de CVO besloten om de regeling voor tarbot/griet aan te passen; de minimum maat wordt verlaagd naar 27 cm en tegelijkertijd de aan te voeren hoeveelheid (per week of reis langer dan een week) verhoogd naar 3.000 kg.

Binnen de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO – overkoepeling van kotter-PO’s) worden afspraken over de aanvoer van diverse soorten, zoals schol, tarbot/griet, garnalen en Noorse kreeft gemaakt.

Mede dankzij de aanzienlijke verhoging van de gecombineerde TAC voor tarbot en griet  en de lagere aanvoer ligt de benutting van dit quotum lager dan vorig jaar. VisNed vindt dat daarom geen restricties hoeven te gelden. Ook van de zijde van de overheid is er op gewezen dat het onbenut laten van een deel van dit quotum vanuit Brussel kan leiden tot opmerkingen.

Met betrekking tot de verlaging van de minimum maat is informatie ingewonnen bij de handel. Gezien de krapte in de aanvoer vindt men op dit moment een verlaging van de minimum maat acceptabel. Wel wordt er op aangedrongen om de minimum maat van 27 cm strikt toe te passen en deze oproep doen wij dan ook aan de leden.

Wel wordt een maximale aanvoer per week/reis langer dan een week in stand gehouden om de aanvoer van te kleine tarbot/griet tegen te gaan of misbruik te voorkomen van buitenlandse (vlag)kotters die een aanvoerbeperking tarbot kennen en via NL-scheepsnummer proberen aan te voeren, wat in het recente verleden aan de orde is geweest. Mocht deze maatregelen bij individuele vissers op problemen stuiten, dit dan graag melden aan uw PO of het VisNed-secretariaat: info@visned.nl

De bepalingen voor tarbot en griet zijn met ingang van maandag 1 oktober as.:

  • Minimum aanvoer maat: 27 cm
  • De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 3.000 kg dood gewicht
  • Bij aanvoer van meer dan 3.000 kg en/of kleiner dan 27 cm tarbot / griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast.
  • De maatregel van maximale hoeveelheid geldt niet voor het Skagerrak.