Melding bemanningslijst aan Koninklijke Marechaussee

Afgelopen december zijn vissers met een thuishaven in Zeeland aangeschreven door de brigade Scheldestromen van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) over het invullen en insturen van de bemannings- en passagierslijsten bij aankomst en vertrek. De brigade Scheldestromen heeft d.m.v. deze brief aangegeven hier in de Zeeuwse havens scherper op te gaan toezien. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen hebben VisNed en PO Delta Zuid afgelopen week overleg gevoerd met de Kmar.

Het gaat hier om het inzenden van de bemannings- en passagierslijsten (IMO FAL 5 of 6). Schepen die onder het C188 verdrag vallen moeten deze sowieso al bijhouden. Deze moeten verstuurd worden zowel ruim voor vertrek als ruim voor binnenkomst zodat de Kmar tijdig kan anticiperen op een evt. fysieke controle aan boord.

Hoewel is aangegeven dat een aankomstmelding 24 uur voor binnenkomst gedaan moet worden, wordt er in de wetgeving voorzien dat dit onmogelijk zou kunnen zijn. In de visserijpraktijk is deze termijn inderdaad niet werkbaar; de melding dient echter wel ruim op tijd te gebeuren, zodra bekend is wanneer en hoe laat men binnenkomt.

De vertrekmelding dient in ieder geval uiterlijk drie uur voor vertrek plaats te vinden, wederom om de Kmar in staat te stellen om een controle aan boord uit te kunnen voeren.

Als men bij binnenkomst zeker weet wanneer en hoe laat het volgende vertrek plaatsvindt en uit welke personen de bemanning bestaat, dan mag de vertrekmelding ook vóór het weekend al gedaan worden. Mocht hier iets in wijzigen dan dient er wel een mail met een correctie gestuurd te worden.

Het kan ook voorkomen dat pas tijdens de visreis wordt besloten om zich buiten de 12 mijlszone te begeven, terwijl dit bij vertrek niet bekend was en dus ook geen vertrekmelding is gedaan. Doe in dit geval bij terugkeer wél een aankomstmelding met bijbehorende lijst en geef aan dat overschrijden van de 12 mijlszone bij vertrek niet voorzien was. Deze berichten hoeven overigens niet door de schipper verstuurd te worden, maar dit mag ook gebeuren door een agent of andere gemachtigde aan wal namens het schip. De meldingen en lijsten mogen verstuurd worden naar dutch.immigration@mindef.nl, het bericht komt dan bij de Kmar post voor de betreffende haven terecht.

Het IMO FAL 5 formulier kan hier gedownload worden en dient digitaal ingevuld te worden. Gebruikers van Marad kunnen een export van hun bemanningslijst maken en die insturen naar bovengenoemd emailadres.

Paspoortcontrole bij Schengengrens

Wanneer een vissersschip buiten de 12 mijlszone van een Schengenland vist of stoomt dan bevindt het zich buiten het Schengengebied en gelden bij vertrek en terugkeer dus dezelfde verplichtingen als voor reizigers die per vliegtuig, trein of auto de Schengenzone verlaten of binnengaan. Deze bepaling geldt al jaren en niet alleen voor de Zeeuwse havens. De visserijsector is hier grotendeels in ontzien door de Kmar, maar daar komt nu dus verandering in.

Doorgaans zal het toezicht door de Kmar op deze meldplicht vooral administratief van aard zijn. Dat zal tot gevolg hebben dat schepen die zich goed aan de meldplicht houden veel minder kans op fysieke controles aan boord hebben dan schepen die zich hier minder goed aan houden. Bij het stelselmatig niet nakomen van de meldplicht kan overgegaan worden tot het opmaken van een proces-verbaal.

Neem voor vragen contact op met David Ras dras@visned.nl.