Controleverordening, Eco-labels, Marketingstandaarden en de praktijk

Optimale kennis over de markt voor vis en visproducten is van groot belang voor PO’s om hun werk goed te doen. Daarom is EAPO, de Europese koepel van PO’s een van de dragende organisaties van de Marktadviesraad (MAC). Hieronder een verslag van twee dagen vergaderen.

Afgelopen week behandelde de Marktadviesraad in drie werkgroepen het voorstel van de nieuwe controleverordening, de ingewikkelde situatie rondom duurzaamheidslabels en de voorstellen over marktstandaarden. Die regelgeving moet dicht bij de praktijk van de varende vissers blijven. Daarom vertegenwoordigde Pim Visser VisNed en was hij onderdeel van de EAPO delegatie.

Controleverordening moet praktisch uitvoerbaar zijn

De nieuwe controleverordening kan enorme consequenties hebben voor vissers, voor afslagen en voor handelaren. In de Noordzee Adviesraad is VisNed actief in de Focusgroep die zich richt op alles wat met het vangen en aanlanden te maken heeft. Daar verzet VisNed zich tegen onpraktische bepalingen, zoals het verscherpen van weegverplichtingen. Maar ook tegen onterechte strafmaatregelen. In de MAC gaat het om marktbepalingen. Dus over etikettering (ook voor de afslagfase) over registratie en over traceerbaarheid van vangst tot verpakte verkoop. Kortom: ook hier veel werk om de bepalingen praktisch uitvoerbaar te houden.

Eco-labels

De consument raakt in het woud van eco-labels de weg kwijt. Daarom is het van belang voor de MAC om daar informatie over te verzamelen. Dat is lastig want het is commercieel gevoelige informatie. We zien dat de supermarkten MSC-certificering als voorwaarde stellen. Of we het daar nu mee eens zijn of niet, het is een gegeven. Dat heeft een positieve kant, want een goed label geeft vertrouwen. Het heeft ook gevaarlijke kant, dat het label de eisen onrealistisch gaat opschroeven. VisNed is enerzijds blij met MSC, maar anderzijds beducht. Daar ging de discussie over. De MAC gaat nu in overleg met de Europese Commissie, om genuanceerd over dit onderwerp na te denken. Eco-labels zijn een gegeven, dat staat wel vast.

Marketingstandaarden

De Europese Commissie heeft de vraag gesteld of de marketingstandaarden nog wel relevant zijn. Daar is een Focusgroep uit de MAC mee aan de slag gegaan onder voorzitterschap van Pim Visser. Een breed onderwerp, van tonijn in blok tot aan verse vis in afslagen van Noord tot Zuid. Tegelijkertijd een project om met veel landen samen te werken. Dat levert kennis en kennissen op, waar VisNed haar voordeel mee doet.

De conclusie is dat de standaarden nuttig zijn en voldoen. Maar het is niet handig om lengte en gewicht door elkaar te gebruiken. Dat merken we vooral dit jaar nu de vis wat magerder lijkt te blijven. Daar moet de Europese Unie de regelgeving op aanpassen. Dat zijn relatief kleine aanpassinkjes.

Belangrijker is dat de aanduiding A, B en E niet echt nuttig meer is. Daarom gaan we als ketenpartners aan de slag om dat systeem zelf te verbeteren. Dat zou een mooie gelegenheid zijn om vanuit Nederland en Frankrijk in een lastig dossier samen op te trekken. Ook goed om de afslagen erbij te betrekken. VisNed gaat daar een voorstel voor uitwerken. Dit vergt goede voorbereiding en lange doorlooptijd. We rekenen op twee jaar. Wordt dus vervolgd.