Let op: totaal aanvoerverbod zeebaars

Volledigheidshalve wijzen wij de leden erop dat voor de maanden februari en maart een totaal aanvoerverbod geldt voor zeebaars.

Dit verbod geldt voor alle vistuigen en alle gebieden. Dit betekent dat demersale vistuigen vanaf april per 2 maanden 520 kg zeebaars aan mogen voeren. Voor alle zeebaars-maatregelen verwijzen wij naar de informatie onder het kopje PO-maatregelen.