Zorgen over puls en andere visserijactualiteiten tijdens ledenvergadering PO Delta Zuid

'Kennelijk komt de politiek onder vuur en moet het straatje schoon. Maar daar zouden onze vissers zomaar de pineut van kunnen worden.' Aldus Pim Visser tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering van PO Delta Zuid, waar hij aangaf dat het nog alle kanten uit kan met het dossier, maar dat de situatie er niet minder zorgelijk om wordt. Integendeel. Ook hier geldt net als bij Brexit het motto voor: ‘hope for the best but prepare for the worst’.

De halfjaarlijkse ledenvergadering van de PO Delta Zuid werd op zaterdag 30 juni gehouden in Goedereede. Daar werd de werkwijze van VisNed in één oogopslag duidelijk: plaatselijk regelen vissers de zaken zelf, in regioverbPund doen ze dat in hun PO en VisNed behartigt de belangen nationaal en internationaal. De actualiteiten vanuit de sectorraad over bemanningszaken, de naderende Brexit, Wind op Zee, de ontwikkelingen rondom de Aanlandplicht en natuurlijk het Pulsdossier kregen alle aandacht.

Bemanningszaken
Na het huishoudelijke deel van de vergadering informeerde Pim Visser vanuit het VisNed-team de leden van Delta Zuid over een aantal actuele dossiers. Het eerste was bemanningszaken, een onderwerp dat hij samen met Anne Marie van Seters, ook bestuurslid van de Sectorraad Visserij, bij de kop nam. Over dit onderwerp komt in deze nieuwsbrief binnenkort een overzicht van alle certificaten die bij welke vaarbevoegdheid horen. Zonder een geldig certificaat wordt geen vaarbevoegdheid meer afgegeven in 2019. Het behalen van die certificaten kost tijd en geld en vissers wordt dringend aangeraden er voor te zorgen dat ze tijdig de benodigde veiligheids- en medische certificaten gehaald hebben. Dat er een maatwerk veiligheidscursus voor visserij moet komen bepleit de Sectorraad al langer en werd in de vergadering benadrukt. Er werden vragen gesteld bij sommige ‘onzinnige’ onderdelen, zoals bijv. het werken met perslucht voor oudere vissers.

De hete hangijzers
De hoofdmoot van de VisNed-presentatie ging over de inspanningen die geleverd worden rondom Brexit, Wind op Zee, Aanlandplicht en Puls. Over al die onderwerpen is elders in deze nieuwsbrief geschreven, daarom hier een beperking tot het puls dossier. 

Pulsdossier
Over de ontwikkelingen in het pulsdossier maakt VisNed zich - zoals aangegeven - enorme zorgen. Het lukt maar niet om de discussie over puls uit de emotionele sfeer te halen. En de tegenstand is zo fel dat twijfelaars zich niet uitspreken. Niet voor en niet tegen. Het Brusselse beslisproces is politiek geworden. Maar ook in Nederland een beetje. Vingerwijzen en straatje schoonvegen zijn reacties die daar dan automatisch bij gaan horen. En wij zien dat helaas op veel fronten gebeuren. Zo worden er vanuit Brussel nu (10 en 8 jaar later) openlijk vragen gesteld bij het aantal ontheffingen dat Nederland met instemming van de Europese Commissie aan vissers heeft verstrekt.

Klimaatdoelstelling gehaald en toch terug naar af?
In de week waar in Nederland het klimaatakkoord uitkomt is de weerstand tegen puls natuurlijk onbegrijpelijk. De sector die de doelstellingen al gehaald heeft moet terug naar meer bodemberoering, minder selectiviteit, meer brandstof, meer CO2uitstoot, meer slijtage aan schip en uitrusting en minder verdiensten voor de bemanning. En dat terwijl de ecologische indicatoren allemaal op ‘groen’ staan.