Investeringen toegevoegde waarde visserijproducten

Hierbij wijzen wij nogmaals op de subsidiemogelijkheid voor toegevoegde waarde visserijproducten. Deze regeling is nog open tot 27 december 2018 en er is 2,8 miljoen beschikbaar.

 De regeling biedt met name mogelijkheden voor garnalenvissers, voor financiele tegemoetkoming op de aanschaf en het gebruiksklaar maken van:

 

MKB

Geen MKB

een automatische conserveermachine voor langoustines

 €      18.250

 €      10.950

een automatische kookketel voor garnalen

 €      12.950

 €        7.770

een spoelsorteermachine (tenminste 6 mm spijlwijdte)

 €      12.000

 €        7.200

Daarnaast biedt het tevens de mogelijkheid voor de aanschaf van:

een scholstripmachine

 €      49.725

 €      29.835

een slurry-ijsmachine

 €      18.815

 €      11.289

 

Het ministerie wil eventuele aanvragen graag tijdig afhandelen en gezien de korte periode die de subsidieregeling nog open is, ontvangt men graag zo spoedig mogelijk opgaaf van degenen die hier gebruik van willen maken. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van RVO: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubidie-toegevoegde-waarde-visserijproducten-2018 

of door te mailen naar nmiddelkoop@visned.nl.