Indienen gezondheidsverklaringen bij havens

Er is op de vloot onduidelijkheid over de Maritieme Gezondheidsverklaring. Navraag leert dat havens die algemene meldplicht alleen toepassen bij internationale reizen of wanneer een internationale haven is aangedaan. Daarmee lijkt de meldplicht voor de kottervissers in 99,9% van de gevallen niet van toepassing. Desondanks wordt er toch op aangedrongen, VisNed zoekt dit nu tot op de bodem uit en komt met nadere informatie zodra de situatie kristalhelder is

Wat onverminderd geldt is de plicht om als er WEL een (verdenking van) COVID-19 besmetting aan boord is, melding te doen aan de havenautoriteiten en de GGD. Ook moet de hele bemanning vervolgens in quarantaine tot testresultaten duidelijkheid geven.

Het is onduidelijk of ook wanneer er geen verdenking of besmetting met COVID-19 aan boord is, de Maritime Declaration of Health ingediend moet worden. Dat zoeken we dus uit