Implementatie VN verdrag C188 Werk in Visserij stap dichterbij

Eind dit jaar kan het C188 verdrag rond zijn. Wat betekent dat voor Nederlandse vissers in de praktijk?

De arbeidsrechten van vissers verschillen sterk van land tot land. Daartoe is al meer dan tien jaar geleden een verdrag gesloten. In jargon heet dat C188. Het regelt belangrijke rechten voor vissers. Nederland liep belsist niet voorop met het goedkeuren van dit verdrag. Dat vonden we als sector heel spijtig, maar dat gaat nu gebeuren. Deze week overlegde de Sectorraad - waarin VisNed samenwerkt met de Pelagische Reders, de NVB en de vakbonden op sociaal gebied - met drie Minsiteries en kon een grote stap gezet worden op weg naar goedkeuring en implementatie van het verdrag. Eind dit jaar kan dat na advies van Raad van Sate en behandeling in Tweede en Eerste Kamer rond zijn!

Dat verdrag C188 en de erkenning door Nederland is van groot belang. Lidstaten kunnen namelijk eisen dat schepen aan de eisen van het verdrag voldoen terwijl de lidstaat het verdrag nog niet erkend heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Nederlandse schepen in Franse havens. Als Nederland lopen we dus een beetje achter, maar die achterstand wordt nu snel ingelopen. Het constructieve overleg hierover met de Ministeries van Sociale Zaken, Infrastrcutuur en Waterstaat en Veiligheid en Justitie  heeft de erkenning aan het einde van het jaar een stap dichterbij gebracht. De sectorraad Visserij is ons overlegplatform en het gesprek werd vanuit de sector dan ook geleid door haar voorzitter, Ment van der Zwan. In hem is ook een enorme expertise gebundeld, waar we ons als kottersector heel gelukkig mee prijzen. 

Praktische invoering
In de praktijk betekent het dat snel na de goedkeuring van het verdrag ook de Nederlandse wetgeving moet zijn aangepast. Dat gaat o.a. over bemanningseisen. Hierover is nog voor de zomer overleg met het Ministerie van I en W gepland. Vanuit de sector vergt dit de komende periode veel voorbereidend werk. De lat met betrekking tot bemannigseisen en vereiste certificaten wordt immers steeds hoger gelegd. Tegelijkertijd heeft de sector het niet makkelijk om voldoende bemanning te vinden die over al deze diploma's en certificaten beschikt. Kortom de spanning tussen de eisen en de praktijk mag niet groter, maar moet weggenomen worden. Daarover hebben we binnen VisNed de komende maanden afstemming met de besturen van de leden-PO's. Dat betreft ook de nieuwe en toekomstige eisen rondom vaarbevoegdheden, waar Jurie Romkes van ons secretariaat de vakspecialist is.

Medicijnkist
Al lang wordt geprotesteerd tegen de ontpraktische inhoud van medicijnkisten. Daarover zijn doktoren, ILT en visserij het allemaal eens, maar het aanpassen van regelgeving is ingewikkeld. Een tusssenoplossing is 30 april jl. van kracht geworden voor de Kotterkist B. Op de website van  ILT is de gedetailleerde beschrijving te downloaden. https://www.ilent.nl/onderwerpen/medische-zaken-zeevaart/documenten/publicaties/2018/04/30/kotterkist-eez-b. De meest praktische route is om hierover contact op te nemen met de organisatie die uw medicijnkist onderhoud geeft.