LET OP: IMO eisen voor schonere motoren

Het IMO-verdrag kent bepalingen over schonere dieselmotoren. Die worden voor de Noordzee en Waddenzee in 2021 van kracht. Dat betekent dat bij hermotoriseringen een motor geplaatst moet worden die voldoet aan Tier III. Voor de eerste helft van 2021 is er een overgangsperiode. Wanneer er bij u sprake is van hermotorisering op korte termijn, dan is het zaak zo snel mogelijk met uw motorenleverancier en -inbouwer te overleggen.

Bij hermotorisering mag er een identieke motor geplaatst worden, zelfs als die Tier I zou zijn. Maar dan moet het wel exact dezelfde motor zijn en dat is eigenlijk bijna niet te doen. Ook al niet omdat de motor die van een oud type is ook van IMO-certificaten voorzien moet zijn.

Bij hermotorisering hoeft nog geen Tier III motor geplaatst te worden mits de vervangende motor voor 31-12-2020 is besteld en deze uiterlijk op 30-06-2021 is ingebouwd, is proefgevaren en is afgenomen door ILT.

Voor nieuwbouwschepen is de kiellegginsdatum van 1 januari 2021 bepalend.

Bij uw PO is hierover een informerende brief van ILT beschikbaar. Wij adviseren dringend, als hermotorisering aan de orde komt het komende jaar, of er ideeën/plannen zijn voor nieuwbouw om acuut contact op te nemen met een motorenleverancier en/of een scheepswerf.