ILT publiceert nieuwe regelgeving over afstellen van motoren

Zoals aangekondigd is de “13 liter-regel” voor kotters met een Lijst 1-plaats nu ingetrokken. Dit is vooral belangrijk voor eigenaren van Eurokotters en Garnalenkotters die binnenkort willen hermotoriseren.

Omdat de technologische ontwikkeling van dieselmotoren de bepalingen uit de 13 liter-regels niet langer rechtvaardigden is die regel nu ingetrokken. De beslissing van ILT is gepubliceerd en dus van kracht. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-54194.html.

Opletten bij hermotoriseren
Het effect van de nieuwe regelgeving zal vooral aan de orde zijn bij hermotoriseringen van Eurokotters en Garnalenkotters. Motorenfabrikanten zullen in overleg gaan met ILT om hun motoren toegelaten te krijgen voor installatie aan boord.

Wij adviseren eigenaren die hermotorisering overwegen nadrukkelijk navraag te doen bij de werf of de motorenleverancier over de toepassing van de nieuwe regelingen rondom het afstellen van het vermogen.