Herstart sectoroverleg met NVWA

Na de reorganisatie bij de NVWA is het verslofte overleg weer opgepakt. Dat is vanaf nu keten-breed, dus met aanvoer, afslagen, handel en verwerking.

Op de agenda stonden o.a. gebruik verboden netvoorzieningen, IJsselmeer en Garnalenvisserij. VisNed bracht een aantal praktijk punten in: zoals E-Logboek en strafpunten, Braadje en Naheffing over 2016 en 2017.

Verbetering op naleving nog onvoldoende
Al enige tijd heeft de NVWA van het opsporen van verboden netvoorzieningen een speerpunt gemaakt. Helaas scoren ze daar te hoge percentages mee, terwijl ze, net als VisNed, hoopten op een verbetering. Met regelmaat maakt VisNed dit gevoelige onderwerp bespreekbaar. Recentelijk nog in de bijeenkomst in Goedereede en op de vergadering van PO Urk.

Ook spraken Urker vissers er recentelijk over met minister Schouten. Dat zijn positieve ontwikkelingen te noemen. Maar de NVWA ziet nog geen verbetering en die moet er wel komen.

Binnen VisNed is het onderwerp bestuurlijk aan de orde. Afgesproken is dat vanuit de sector de activiteiten en plan van aanpak op dit gebied verder uitgewerkt worden. Binnen VisNed komt het dan weer op de bestuursagenda, waarna hierover het gesprek met de NVWA wordt aangegaan. Eerst in een technisch overleg, waarna het voor de zomer bestuurlijk wordt afgehecht. Daarbij gaat het nadrukkelijk om de nalevingsgezindheid in alle visserijen.

VisNed verbaasd over NVWA Naheffingen
Afgelopen weken kregen vissers een brief met een naheffing over controle in de afslagfase in de bus. Dat stelde VisNed aan de orde, met de mening dat dit niet klopte. Er zijn immers afspraken gemaakt bij de overgang van deze keuringen van het Productschap Vis naar de NVWA.

Van die afspraken bleken onze gesprekspartners niet op de hoogte. Daarom gaan we die uit de archieven opdiepen en bespreken. VisNed vindt en adviseert daarom aan de leden dat ze de rekeningen van de NVWA tot nader order niet hoeven te betalen, zodra er helderheid is zullen we de leden via deze nieuwsbrief nader informeren.

Bejegening NVWA-inspecteurs baart zorgen
Dat ieder zijn of haar werk op zo goed mogelijke manier doet is duidelijk. Dat niet iedereen altijd even blij is met activiteiten van NVWA-inspecteurs is ook bekend. Dit laat onverlet dat VisNed van mening is dat iedereen zich altijd fatsoenlijk moet gedragen. Vissers moeten hun tong in toom houden en hun handen thuis. En van andermans spullen blijf je af. Simpel.

Tegelijk moeten inspecteurs niet op alle slakjes zout leggen, zaken in hun verband blijven zien en proportioneel afhandelen. Zo zijn er volgens VisNed belangrijkere dingen dan focus op het ‘braadje’ ook wel ‘zootje’ genoemd. Maar nogmaals: wij hebben duidelijk verklaard op geen enkele manier misdragingen van vissers te rechtvaardigen, of dat zelfs maar te suggereren.