Herinnering: lever de machtigingen voor VisNed in

Afgelopen zomer hebben vissers die bij een VisNed-PO zijn aangesloten een machtigingsverzoek voor het delen van contactgegevens en het opvragen van VMS data door VisNed van hun PO ontvangen. Nog niet iedereen heeft deze machtigingen teruggestuurd. Doet u dit dan ook zo snel mogelijk!

Vanwege de nieuwe wet op privacy is het niet meer vanzelfsprekend dat de PO's automatisch contactgegevens van leden mogen delen met VisNed. Het is daarom van belang dat u uw PO machtigt dit te mogen doen, zodat VisNed over de contactgegevens kan beschikken van de visserijondernemers waar zij de belangen van behartigt. Een tweede onderdeel van de machtiging houdt in dat uw PO uw contactgegevens mag delen met Visserijnieuws voor de volgende editie van het Visserij Jaarboek. 

Daarnaast is een aparte machtiging bijgevoegd voor het delen van VMS gegevens met VisNed door de NVWA. Voor een effectieve belangenbehartiging is het, met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening (Natura 2000 - Wind op Zee), van groot belang dat VisNed met behulp van de VMS data nauwkeurig ruimtelijk inzicht heeft in de visgronden van haar achterban. Aangezien visserijondernemers zelf eigenaar zijn van hun VMS data mag de NVWA deze alleen delen nadat zij hiervoor een machtiging heeft ontvangen. Vul deze dan ook z.s.m. in bij uw PO.

Als u nog vragen heeft neem contact op met VisNed of uw PO of wanneer u de machtigingen kwijt bent of onverhoopt niet heeft ontvangen.