Heren vissers, graag aandacht voor de enquête

VisNed herinnert de leden graag aan de vragenlijst van de CVO over ontwikkelingen in de kottervisserij. Wij verzoeken de ingevulde enquête zo spoedig met behulp van de antwoordenveloppe of per email in te sturen of in te leveren bij de eigen PO.