Heffing Pulsfonds op verzoek van VisNed verlaagd

Begin dit jaar is bij de aanvoerders van tong een heffing ingesteld van 10 Eurocent per kg om uitgaven te kunnen financieren in het kader van het Pulsdossier. Inmiddels is er een aanzienlijk overschot en op voorstel van VisNed is besloten de heffing te verlagen naar 2 Eurocent.

Het fonds is ingesteld om (extra) kosten te kunnen financieren die verband houden met ontwikkelingen rond de Puls. Te denken valt dat aan kosten verband houdend met aanvullende  onderzoeksvragen of informatie / promotieactiviteiten.

Penningmeester Teun van Dam gaf aan dat er inmiddels € 300.000,00 aan heffingen is binnen gekomen. Aan kosten is tot nu toe uitgegeven € 51,000,00 en er zijn nog verplichtingen ten bedrage van € 56.000,00. Totale uitgaven derhalve € 107.000,00. Dit betekent dat er dan nog € 193.000,00 in het fonds zit.

De afspraak is gemaakt dat wanneer daartoe aanleiding is de heffing weer verhoogd kan worden. Het overzicht per PO volgt binnenkort.