Handhaving Boomkorverbod Noorse zone uitgesteld

De Europese Unie en de betrokken lidstaten werden onlangs verrast door het niet eerder genoemde ingrijpend besluit om de gebruik van het boomkortuig in Noorse wateren te verbieden. Ondanks pogingen vanuit de EU lijkt Noorwegen het besluit in stand te houden. Wel is de datum waarop gehandhaafd wordt opgeschoven.

Noorwegen is een “onafhankelijke kuststaat” en bepaalt op visserijgebied zelfstandig wat er in de Noorse wateren wel of niet toegestaan is. Zo is bekend dat Noorwegen al veel eerder dan de EU een discardsban toepast alsmede afwijkende Technische maatregelen (grotere maaswijdtes, andere minimum maten).

Begin januari werd door Noorwegen een nieuw overzicht van deze Technische maatregelen gepubliceerd en daarin staat een verbod op het gebruik van boomkortuigen.

Hierover is geen enkel vooroverleg geweest of mededeling gedaan. Noorwegen geeft aan dat het gebruik van dit vistuig  ongeveer 15 jaar geleden al verboden is voor de eigen vloot (nadat de 2 bokkers onder Noorse vlag gestopt waren) en dat dit verbod nu uitgebreid wordt voor vaartuigen van andere landen die in de Noorse zone vissen.

Mede door veranderingen in de verspreiding van schol zien we de laatste jaren het belang van de Noorse zone toenemen, elk jaar meer vaartuigen die in deze wateren vissen.

Vorig jaar leidde dat diverse keren tot het instellen van RTC’s voor meerdere weken wanneer Noorse inspecties naar hun inzicht bij boomkorkotters teveel ondermaatsen constateerden.

Kennelijk is dit, in combinatie met de toename van de boomkoractiviteiten, voor de Noorse overheid aanleiding geweest om dit ingrijpende verbod af te kondigen.

Met een brief aan de Eurocommissaris Sinkevicius hebben de lidstaten België en Nederland geprotesteerd tegen dit besluit. In een vergadering van de Raadswerkgroep hebben ook andere lidstaten steun uitgesproken om dit eenzijdige besluit niet te accepteren. Zowel in de brief als in de werkgroep-vergadering is gevraagd aan de Europese Commissie om stappen onderneemt.

Overleg tussen de Europese Unie en Noorwegen heeft tot nu toe alleen de toezegging opgeleverd dat Noorwegen vanaf 1 juni de maatregel gaat handhaven.

Uiteraard houden we samen met NVB/Delta Zuid intensief contact met het ministerie van LNV. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement die de Europese Commissie over dit onderwerp bevragen.

Hierbij wordt ook gekeken of er alternatieven te bedenken zijn die voor de Noren acceptabel zijn.  Vooralsnog blijft de boomkor in de Noorse zone sowieso tot 1 juni sowieso, in de tussentijd zullen we van alles proberen om op een of andere manier boomkor/sumwing mogelijk te houden.