Handel streng op aanvoer van te kleine garnalen

De Brancheorganisatie (BO) Garnalen heeft het maximum stukstal voor de soort 3 garnalen op 850 garnalen per kg bepaald. Als Control Union op de afslag constateert dat het stukstal hoger is dan 850, moet de partij op kosten van de aanvoerder worden over gezeefd. Het is dus zaak om deze kosten uit te sparen door selectief te vissen en zorgvuldig te zeven met een goed werkende spoelsorteertrommel.

In de zomerperiode zijn de garnalen gedurende enkele weken erg klein. Dan zijn ze ook lastig te pellen en leveren weinig vlees op. Maar ze groeien snel en in september is de situatie veel beter. Nu vanwege de COVID-19 crisis veel garnalen niet direct verwerkt kunnen worden, moeten ze worden ingevroren.

Dat brengt extra kosten met zich mee en handelaren willen daarom alleen garnalen invriezen die later voldoende pelrendement opleveren. Om deze reden heeft de BO Garnalen, waar handelaren, PO’s en Afslagen overleggen over marktmaatregelen, deze maatregel afgekondigd.