Halfjaarlijks overleg met Scheepvaartinspectie

Tweemaal per jaar is er overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Scheepvaartinspectie. Dat overleg vond twee weken geleden, toen dat nog kon, in persoon plaats. Er werd gesproken over de verdere afhandeling en communicatie over recente ongevallen, over de vertraagde administratieve afhandeling van certificeringen en over de bevindingen bij controles op zee.

Vanuit ILT namen het hoofd vergunningverlening en het hoofd handhaving deel aan het overleg, evenals de office manager en een beleidsmedewerker van het Ministerie van I en W. Vanuit de sector waren Sectorraad, VisNed en NVB aan tafel vertegenwoordigd.

Er is gesproken over zorgvuldigheid in communicatie bij de reactie vanuit het Ministerie van I en W richting de Onderzoeksraad voor veiligheid En in het vervolg daarop bij berichtgeving over de fatale ongelukken als gevolg van asymmetrische belading.

Ook is gesproken over de veranderde regelgeving voor de vaart buitenom door mosselschepen. Een ongewenste verandering die er kennelijk is tussendoor geglipt.

De RI&E kwam ook in detail voorbij. Veiligheid is belangrijk en de RI&E moet een levend document zijn, onderdeel van (werk)overleg aan boord. Maar het blijkt vooral een papieren tijger te zijn. Er is nog veel ruimte voor verbetering van het veiligheidsbewustzijn en daarin is de RI&E een belangrijk hulpmiddel

De klachten van de sector over de praktische situatie bij ILT passeerden ook de revue. Er is een verandering in werkwijze geweest, met korting op personeel. Dat heeft geleid tot achterstanden en ergernis.

Dat is inmiddels terug gedraaid maar het inhalen van de achterstanden lukt maar langzaam. Door Covid is er veel thuiswerk en kan er maar beperkt certificaten geprint worden.

De telefonische bereikbaarheid is er tot 12 uur om zo in de middag efficiƫnt meer werk te kunnen verzetten. Er was een onbereikbaarheid op donderdagen, maar dat is hersteld.

Vanuit ILT worden rederijen schriftelijk uitgenodigd, onder opgave van een venster van 6 maanden . De meeste schippers wachten te lang met het maken van een afspraak.

Doe dat niet, is de oproep, maak snel na ontvangst van de brief een planning. Wacht niet tot het einde van het 6 maanden venster te wachten. Er komt geen rappel, er komt geen herinnering meer!

Er is eind oktober een gerichte controle op zee geweest. De uitkomsten waren niet goed. Er zijn schepen naar binnen gestuurd omdat de bemannings-voorschriften ernstig niet nageleefd werden.

Wij hebben aangevoerd dat er veilig met 5 man gevaren kan worden, ook als er in vermogen wordt terug gegaan naar 1.470 kW. Maar de voorschriften zijn duidelijk. Daarom blijven we suggesties doen om de regelgeving aan te passen, zonder aan de veiligheid op zee te tornen.