Geldigheid certificaten

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit Zeevarenden op 1 april 2019 zijn er een aantal nieuwe certificaten als eis opgenomen voor de aanvraag van een nieuwe vaarbevoegdheid of de verlenging ervan. Hieronder een overzicht van de geldigheidsduur van de verschillende certificaten. Neem contact op met uw PO om na te vragen welke certificaten in uw geval van belang zijn. 

De certificaten Medische eerste hulp aan boord (medical first aid) en Medische zorg aan boord (medical care) zijn maximaal vijf jaar geldig. De certificaten Reddingsmiddelen, Brandbestrijding voor gevorderden (advanced firefighting), Basisveiligheid (Basic training) en het Visserij (F/fisheries) gedeelte ervan kennen geen herhalingsverplichting voor de visserij.

Sommige trainingsinstituten zetten ook een vervaldatum op het certificaat Basic training fishing vessels. Dat is onterecht. De Basis veiligheidstraining (basic training fisheries) voor vissers kent geen herhalingsverplichting en kan dan ook niet voorzien worden van een vervaldatum.

Wanneer u een certificaat Basic safety (fisheries) heeft met een vervaldatum, is het aan te raden het desbetreffende trainingsinstituut op deze fout te wijzen en te verzoeken uw certificaat om te ruilen voor een exemplaar zonder vervaldatum. Wanneer het trainingsinstituut hier moeilijk over doet, horen wij dat graag van u.

Kortom: Alleen voor de cursussen medische eerst hulp aan boord en medische zorg geldt een herhalings-verplichting voor de visserij (max. 5 jaar geldig). Herhaalverplichting op overige certificaten/cursussen is niet van toepassing voor de visserij.

Voor de vraag of en wanneer u uw vaarbevoegdheid dient te verlengen verwijzen wij u naar het andere artikel in deze nieuwsbrief. Als deze nog minder dan bijv. 3 jaar geldig is kunnen wij ons voorstellen dat u deze voor 1 april as. laat verlengen. Dan heeft u meer tijd om de benodigde certificaten te behalen.

Trainingsaanbod

De visserijschool op Urk organiseert in verband met de wijziging van het Besluit Zeevarenden per 1 april 2019 een aantal extra trainingen. In week 20 (20 t/m 24 mei) wordt er een extra Basisveiligheid (Basic training fisheries) training georganiseerd. Week 21 (28 en 29 mei) wordt er een training Medische eerste hulp aan boord (Medical first aid) en week 22 (12 t/m 14 juni) een training Medische zorg aan boord (Medical care) georganiseerd. Aanmelden kan via de website van ROC Friese Poort

Afgelopen week zijn wij ook benaderd door EC-MT, die gevestigd zijn in het centrum van Rotterdam. Zij geven standaard iedere week de STCW-trainingen Medical First Aid en Medical Care. De cursussen hoeven niet een minimumaantal aanmeldingen te hebben en gaan altijd door. Meer informatie is te vinden via de website van EC-MT

PO Texel (met visserijschool Den Helder) en PO Delta Zuid (met Maritiem en Logistiek College De Ruyter Vlissingen) zijn momenteel zelf druk bezig om extra collectieve trainingsmomenten voor hun leden te organiseren. Zij zullen u zelf daarover op de hoogte houden. Mocht een van de bovengenoemde opties u niet goed uitkomen, dan bent u altijd vrij om uw training elders te volgen op een voor u geschikt moment. Een overzicht van alle erkende trainingsinstituten vindt u op de website van IL&T.