Fiscaal voordeel voor vissers met éénmanszaak

Heeft u een visserijonderneming (gehad) in de vorm van een éénmanszaak, vist u zelf mee en betaalt u nog steeds de bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) aan de Belastingdienst? Meldt u dan bij Flynth adviseurs en accountants te Urk. De aanslagen ZVW hoeft u namelijk niet te betalen. Eind 2018 is hierover een uitspraak door de rechter gedaan.

Er kan dan voor u succesvol bezwaar gemaakt worden en verzocht worden om teruggaaf van de reeds betaalde aanslagen. Deze teruggaaf kan oplopen tot een bedrag van maximaal  € 27.000 over de afgelopen jaren in het meest gunstige geval. Neem voor de juiste argumentatie van het bezwaar contact op met fiscalist Gerco van der Spek via gerco.vanderspek@flynth.nl.

Gerco van der Spek van Flynth adviseurs en accountants heeft in het verleden succesvol bepleit dat kottereigenaren in een vennootschap onder firma het nihil tarief voor de ZVW mogen toepassen. Hein Koning van HEIN KONING administratie en belastingadvies in Volendam heeft in vervolg hierop voor eigen rekening en risico een tijdrovende bezwaar en beroepsprocedure gevoerd voor de rechtbank. De rechtbank heeft bepaald dat ook de eigenaren van een eenmanszaak, die tevens deelvisser zijn, onder het nihil tarief van de ZVW vallen. In de praktijk vallen daarmee nu alle deelvissers onder dit tarief.