Europese Producentenorganisaties vergaderden in Brussel

In Brussel vergaderden de leden van de Europese Koepel van PO’s EAPO. Het was voor het eerst in ruim 2 jaar dat de leden elkaar weer konden ontmoeten. Voorafgaand aan de vergadering spraken de leden met Eurocommissaris Sinkevičius. Hem werd gevraagd om beleid toch vooral werkbaar te houden voor varende vissers. 

Het was een interessante gedachtewisseling met de Eurocommissaris. Hem werd specifiek gewezen op de om de onwerkbare en onbetaalbare aanlandplicht om te buigen tot een werkbare en uitvoerbare discardsban.

Daarvoor is een herziening nodig van het betreffende artikel 15 uit het Gemeenschappelijk Visserijakkoord waarbij cameratoezicht niet de oplossing is. 

Ook werd er op gewezen dat de visserijvloot al 48% CO2-reductie heeft doorgevoerd en dat de visserij bij voedselproductie de laagste footprint realiseert waardoor een Tax onterecht is.

Vanuit de vergadering werden zorgen geuit over de afnemende rol van NGO's in de Adviesraden en de activistische benadering daarbuiten met daarbij de eis dat er een eind zou moeten komen aan bottomtrawl.

Nieuwe voorzitter

In de vergadering werd verslag gedaan door de werkgroepen die onder de EAPO ressorteren en werd zaken uit het werkprogramma 2021-2022 besproken.

Verder werd  over de toekomst van de vereniging en werd een nieuw bestuur gekozen. Voorzitter Pim Visser trad na zeven jaar terug en de Deense pelagische voorman Esben Svendrup werd gekozen als zijn opvolger. 

Volgende week in Visserijnieuws een uitgebreid verslag van het gesprek met Eurocommissaris Sinkevičius en van deze vergadering.