Enquêteverzoek visserij en Ruimtelijke Ordening Noordzee

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is student Felix Zundel bezig met een afstudeeronderzoek naar de wijze waarop visserij betrokken wordt in Ruimtelijke Ordeningsvraagstukken en hoe de persoonlijke beleving hieromtrent is. 

Het invullen van de enquête door betrokkenen in de visserijsector wordt op prijs gesteld. De enquête duurt 10 minuten en antwoorden worden anoniem verwerkt. De enquête vindt u hier. Vragen gaan onder meer over de invloed van de sector op de plannen voor wind op zee, natuurgebieden en ander gebruik, waardering voor de sector vanuit de maatschappij en politieke invloed van de sector.