WMR-enquête bijvangst van trekvissen

Omdat er nog veel vragen leven rondom de situatie van trekvissen heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan Wageningen Marine Research (WMR) de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de situatie rondom een aantal van deze vissoorten. WMR wil dit onderzoek uitvoeren d.m.v. een enquête onder zowel beroeps- als sportvissers, waarbij WMR aan VisNed heeft verzocht deze aan de leden door te sturen. Medewerking kan door op de link te klikken onder dit artikel.

Er is in de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor trekvissen zoals zalm, zeeforel, prikken, houting, fint en elft. Tegelijk is er nog veel onbekend over deze vissoorten en een eventuele relatie met (sport)visserij. Om deze reden is door het Ministerie van LNV aan WMR verzocht hier onderzoek naar uit te voeren. Voor dit onderzoek naar de impact van visserij op aantallen en overleving van trekvissen is door WMR deze enquête opgesteld.

Achtergrondinformatie

In vrijwel alle vormen van beroepsvisserij en sportvisserij vindt bijvangst van trekvissen plaats (trekvissen als zalm, zeeforel, rivierprik, zeeprik, houting, fint en elft). Vissers zijn verplicht om deze trekvissen terug te zetten. Het Ministerie van LNV heeft geen actueel inzicht in de impact van de verschillende visserijvormen op trekvissen.

Om deze reden is nu het WMR onderzoek gestart, om aan de hand van o.a. monitoringsreeksen, logboek-/afslag- gegevens, veldobservaties en enquêtes onderzoek te doen naar 1) de visserijinspanning, 2) vangfrequentie en 3) overleving van trekvissen.

Op basis van de hiermee verkregen inzichten kan worden beoordeeld welk beleid ter bescherming van trekvissen er zou moeten komen.  WMR benadrukt dat resultaten geanonimiseerd verwerkt zullen worden in een rapport en niet herleidbaar zullen zijn naar individuele vissers. Informatie over het invullen van de enquête

U kunt de enquête online invullen door hier te klikken. Het invullen zal ongeveer 10-15 minuten in beslag nemen.