Eindoverzicht uitputting zeedagenbeleid 2017-2018

Onderstaand treft u het overzicht aan van benutting in 2017 van de zeedagen in het BT-mandje boomkor. Zoals bekend wordt de benutting geregistreerd in KW-dagen en liep de periode van de zeedagenperiode van 1 februari 2017 tot en met 31 januari 2018.

 

Voor de TR-vloot en de staandwant vaartuigen gold met ingang van 2017 geen zeedagenregeling meer. Voor de boomkorvloot op de Noordzee gold in 2017 nog wel een zeedagenregeling die, gezien de totale benutting van 60 %, niet knellend is geweest. Totdat het Noordzeeplan voor gemengde visserij is aangenomen gelden voor de boomkor in 2018 nog steeds zeedagen.

Mandje

Toegestane Visserij-inspanning feb 2017 t/m jan 2018

Totale uitputting tot en met januari 2018

Uitputtingspercentage van inspanning hele jaar.

BT1

 

3.037.073

 

BT2

 

19.774.306

 

Totaal BT1/2

37.956.887

 

22.811.379

60.10 %