Decemberraad over quota 2021 anders dan andere jaren

De jaarlijkse decemberraad, waar de quota voor het volgende jaar wordt vastgesteld, wordt dit jaar op 15 en 16 december in Brussel gehouden en verloopt dit jaar anders vanwege Brexit en COVID-19. Hopelijk kan er tegen die tijd invulling gegeven worden aan een Brexit-afspraak, anders moet de ingewikkelde puzzel rond een 'No deal' gelegd worden. 

Naast de onderhandelingen tussen lidstaten en de Europese Commissie, is de decemberraad altijd een mooie ontmoetingsplek voor Europese visserijcollega’s. Dat zal nu vanwege de reisrestricties helaas niet het geval zijn. De LNV delegatie, die wel fysiek aanwezig is, zal via internet de sector en NGO’s op de hoogte houden.

Er zijn een paar belangrijke aandachtspunten, namelijk het rogquotum, het tongquotum en de overdracht van quotum van 2020 naar 2021. Over deze punten is overleg met het Ministerie van LNV, op 2 december spreken we hierover met Minister Schouten.

Quota 2021

Het rogquotum is knellend. Er wordt op de visgronden steeds meer rog gezien en gevangen, maar het quotum is te laag omdat gegevens over de bestanden ontbreken. Voor rog hebben we intensief overleg met het VK en de nauwe relatie met het VK is daarin ook belangrijk, hoe dat na Brexit voor de EU landen uitpakt is de vraag.

Voor Tong adviseert ICES een verhoging van 22%, de vraag is of dat advies in de decemberraad overeind blijft. Tenslotte is er in 2020 door COVID-19 nogal wat quotum blijven liggen en dat willen de PO’s graag meenemen naar 2021. De regel is dat 10% van het quotum meegenomen mag worden naar het volgende jaar.

Vanuit VisNed is nu voorgesteld dat dit jaar 25% van het quotum 2020 mag worden meegenomen naar 2021. Dat is overigens qua duurzaamheid geen probleem, zo heeft ICES eerder geadviseerd.